07 maja, 2021

Internetowe Forum Doradcze dotyczące delegowania pracowników w UE

Coraz częściej pracownicy europejscy przemieszczają się na terenie różnych państw UE i robią to zarówno jako pracownicy migrujący, jak i jako pracownicy delegowani przez swoje firmy na określony czas.

Ci ostatni są chronieni dyrektywą (UE) 2018/957, która obowiązuje w całej Unii Europejskiej od 30 lipca 2020 r. i która wprowadza nowe ważne elementy, w tym: wynagrodzenie składające się ze wszystkich obowiązkowych składników wynagrodzenia w państwie przyjmującym oraz delegowanie długoterminowe, rozszerzające katalog warunków zatrudnienia obowiązujących w państwie wykonywania pracy po przekroczeniu 12 miesięcy oddelegowania (z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy). Pomimo tego uregulowania normatywnego przestrzeganie i ochrona praw pracowników delegowanych są coraz trudniejsze, a to z powodu braku dostępu do informacji o obowiązujących warunkach zatrudnienia. Pracownicy i pracodawcy nie zawsze wiedzą, gdzie się udać, aby uzyskać niezbędne informacje na temat warunków zatrudnienia obowiązujących w ich branży i w ich zawodzie w miejscu wykonywania usługi.   W ramach projektu Synergy - Spreading the best practices in implementation of EU-law on posted workers finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w którym uczestniczą związki zawodowe i organizacje pracodawców z Włoch, Polski, Hiszpanii, Belgii, Czech, Słowacji, Macedonii i Norwegii, przeanalizowaliśmy obecną sytuację pracowników delegowanych i wpływ nowej dyrektywy na ich prawa; uruchomiliśmy stronę internetową https://synergy-posted-workers.eu z informacjami na temat delegowania służącymi ułatwieniu współpracy ponadnarodowej w tej kwestii. Ponadto uruchomiliśmy Forum Doradcze https://synergy-posted-workers.eu/forum skierowane do pracowników, pracodawców i administracji, w ramach którego eksperci z Włoch, Czech, Polski, Hiszpanii i Słowacji odpowiadają na wątpliwości, które mogą pojawić się u różnych partnerów i dostarczają niezbędnych informacji na temat warunków zatrudnienia w konkretnych przypadkach delegowania we wszystkich państwach członkowskich UE, w różnych sektorach zawodowych. Zapraszamy usługodawców i pracowników delegowanych do bezpłatnego korzystania z tych informacji.  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ