26 lutego, 2019

Jak delegować z sukcesem? Praktyczne warsztaty dla biznesu w drugim dniu VI EKMP (15.03.2019)

Drugi dzień Kongresu wypełniają praktyczne warsztaty dedykowane przedsiębiorcom i pracownikom firm świadczących usługi na rynku europejskim.

Warsztaty 15 marca poprowadzą uznani prawnicy i eksperci z Polski i krajów przyjmujących. Poniżej można się bliżej zapoznać z tematyką wybranych warsztatów, a tutaj znajduje się formularz rejestracyjny.

Warsztat Magdaleny Grygorowicz – Jak delegować z sukcesem?

Gdzie leży sukces procesu delegowania pracowników? W Brukseli? W Strasburgu? W Centrali ZUSu w Warszawie? Nie. Sukces leży na biurku kadrowej. Tu skupiają się jak w soczewce wszelkie problemy i zawiłe sprawy związane z delegowaniem. To od działów kadrowo-płacowych zależy w praktyce, czy zatrudnianie i wysyłanie pracowników do pracy za granicą będzie przebiegać płynnie i sprawnie, czy cała firma utknie w gąszczu niejasności, błędów i kosztownych kar. Omówimy jak najlepiej praktycznie zorganizować wysłanie pracowników za granicę. Od czego zacząć, o czym pamiętać w rozmowach z klientem, na co zwrócić uwagę szykując dokumenty pracownicze, gdzie mogą czaić się niebezpieczeństwa w przypadku kontroli i jak ich uniknąć. Warsztat ma typowo praktyczny charakter, wspólnie przeanalizujemy modelowy zakres obowiązków związanych z delegowaniem. Otrzymają Państwo gotowy przepis, jak delegować prawidłowo, legalnie i z sukcesem.

Warsztat mec. Marty Bledniak i Agnieszki Paszkowski – Delegowanie pracowników do Francji

Kontrolować mniej - kontrolować skuteczniej: takie są aktualne postulaty francuskiego ustawodawcy. W ramach transpozycji dyrektywy rewizyjnej nr 2018/957/UE, ustawodawca francuski przyjął ustawę nr 2018-771 z dnia 5 września 2008 roku, tak zwaną „loi avenir”, która ma dwa cele: kontrolować i sankcjonować. Przepisy dyrektywy wejdą w życie najpóźniej do 30 lipca 2020 roku. Do tego czasu wszystkie państwa członkowskie mają za zadanie dopasować ich aktualne ustawodawstwo i poinformować wszystkie podmioty prawne w postaci informacji publikowanych na krajowych stronach internetowych o nowo obowiązujących przepisach. Przepisy ustawy „Avenir” przewidują między innymi zwolnienia z obowiązków deklaracyjnych podmiotów prawnych oddelegowujących pracowników na krótkie okresy lub okazjonalnie a także ułatwiają obowiązki deklaracyjne podmiotom prawnym oddelegowującym pracowników w sposób stały i wzbudzających „zaufanie” swoja poprawną postawą. Pozwoli to instytucjom kontrolnym na skupienie się na przypadkach poważnych naruszeń prawa w zakresie oddelegowania. Skuteczniejsza kontrola będzie zapewniona w postaci lepszej koordynacji pomiędzy instytucjami kontrolnymi, a także wzmocnienia uprawnień funkcjonariuszy, którzy będą mieli dostęp do wszystkich informacji, dokumentów i danych pozwalających im na weryfikacje przestrzegania przepisów. Ustawodawca francuski wprowadził również nowe środki karne w postaci podwojenia kary pieniężnej oraz automatycznego zasądzania dodatkowej kary w postaci ogłaszania wyroku skazującego w stosunku do pracodawców skazanych za wykroczenia z zakresu oddelegowania. Przepisy te zostaną dodatkowo zdefiniowane po ukazaniu się przepisów wykonawczych do ustawy Avenir i dyrektywy.

Warsztat mec. Beaty Donay – Transgraniczne użyczanie pracowników do Niemiec

Głównym tematem warsztatu będzie transgraniczne użyczanie pracowników do Niemiec, w szczególności nowe obowiązki spoczywające na firmach użyczających po zmianie ustawy o użyczaniu pracowników (AÜG) w związku z ograniczeniem okresu użyczania pracownika temu samemu użytkownikowi do 18-tu miesięcy i wprowadzeniem zasady „equal pay po 9-ciu miesiącach użyczania”. Mec. Donay omówi też konieczność skonkretyzowania pracowników przed ich użyczeniem oraz obowiązek informowania pracownika tymczasowego przed każdym użyczeniem o tym, iż jest on zatrudniany jako pracownik tymczasowy. Wprowadzone zmiany i idące za tym nowe obowiązki firm użyczających przesunęły punkt ciężkości kontroli przeprowadzanych przez niemiecką Agencję Pracy. Celem warsztatu jest udzielenie firmom użyczającym konkretnych wskazówek, jak wywiązać się ze spoczywających na nich nowych obowiązków, tak aby uniknąć problemów w ramach kontroli. Ponadto poruszony zostanie temat wpływu zmian dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników poprzez dyrektywę (UE) 2018/957 na świadczenie usług w Niemczech.

Warsztat dra Marcina Wojewódki – Wyzwanie PPK dla pracowników delegowanych

Dla większości pracodawców w Polsce w latach 2019 – 2021 Pracownicze Plany Kapitałowe staną się jednym z największych wyzwań, tak pod względem administracyjnym, jak też kosztowym. Rządowy program dodatkowego długoterminowego oszczędzania ma objąć nawet 11 milionów osób, a PPK powinien oferować prawie każdy pracodawca w Polsce. Do opłacania wpłat do PPK zobowiązani będą tak pracodawcy, jak i pracownicy, a same PPK prowadzone będą w formie umów zawieranych przez podmioty zatrudniające z towarzystwami funduszy inwestycyjnych, powszechnymi oraz pracowniczymi towarzystwami emerytalnymi, a także zakładami ubezpieczeń na życie. PPK staną się także istotnym wyzwaniem w kontekście pracowników delegowanych, którzy nie unikną oszczędzania w ramach nowotworzonych planów kapitałowych.

Praktyczne warsztaty dla biznesu

W czasach, gdy zmiany postępują coraz szybciej, właściciele i zarządy firm nie mogą pozwolić sobie na ograniczenie swojej aktywności wyłącznie do bieżącego zarządzania. Muszą bacznie obserwować otoczenie, by móc na czas reagować na zmiany zachodzące nie tylko na rynku pracy, ale również w otoczeniu politycznym i prawnym na szczeblu europejskim i krajowym. Dlatego już po raz szósty specjalnie dla pracodawców w drugi dzień Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy organizujemy warsztaty, które prowadzą wybitni specjaliści z Polski, Francji, Niemiec i Belgii. Szczegółowy program jest dostępny tutaj. Zachęcamy do udziału w warsztatach liczniejszą grupą. Przygotowaliśmy specjalny pakiet promocyjny dla 5 uczestników, obejmujący zniżkę na udział w warsztatach oraz bezpłatny udział w wieczornym bankiecie w pierwszym dniu Kongresu. Cennik uczestnictwa jest dostępny tutaj. Przypominamy też, że wykupienie uczestnictwa w warsztatach uprawnia do skorzystania z konsultacji w Wiosce Ekspertów w pierwszym dniu EKMP. JJ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ