10 stycznia, 2017

„Karta tożsamości zawodowej” we Francji – walka z oszustwami, czy protekcjonizm?

Francja wprowadza do swojego prawa kolejne narzędzie kontroli, dotyczące pracowników delegowanych – tym razem w sektorze budowlanym. Francja wprowadza do swojego prawa kolejne narzędzie kontroli, dotyczące pracowników delegowanych – tym razem w sektorze budowlanym.

Chodzi o tzw. „kartę (dowód) tożsamości zawodowej”.

Dekret francuskiej minister pracy Myriam El-Khomri z 15 grudnia 2016 r. dotyczący wprowadzenia tych kart stanowi wykonanie ustawy Macron z 2015 r. Rozszerza ona na pracowników delegowanych obowiązek już wcześniej istniejący w stosunku do innych kategorii pracowników budownictwa we Francji. Stanowi to zresztą uwieńczenie trwających już od ponad dekady starań związków zawodowych w tym temacie. Dokument ma mieć format karty kredowej i zawierać kod kreskowy, który umożliwi szybkie odczytanie danych przez osobę kontrolującą, wyposażoną w odpowiednie urządzenie. Karty mają być wytwarzane we Flers-en-Escrébieux na północy Francji, w ultranowoczesnej Drukarni narodowej, która produkuje też francuskie paszporty, dowody osobiste, czy certyfikaty emisji spalin w pojazdach. Pracownik będzie musiał posiadać taką kartę od chwili rozpoczęcia pracy. Jej wydanie kosztować ma 10,80 Euro za sztukę. Co ważne - będzie to opłata odrębna od płatności (maksymalnie 50 Euro) z tytułu obsługi systemu SIPSI (w tym ostatnim względzie brakuje jeszcze przepisów wykonawczych). Wysłanie zgłoszenia w systemie SIPSI będzie miało jednocześnie skutek w postaci złożenia wniosku o wydanie takiej karty. Francja powierzyła zarządzanie wydawaniem kart l’Union des caisses de France (UCF) du BTP. Dekret francuskiej minister pracy wskazuje dzień 1 kwietnia 2017 r. jako datę wejścia w życie najważniejszych jego przepisów. Karta zawierać ma fotografię pracownika oraz najważniejsze informacje o pracowniku i pracodawcy. W lutym nastąpić ma natomiast uszczegółowienie, jakie to konkretnie mają być informacje (związane to jest z przepisami o ochronie danych osobowych). Niestety, spodziewać się można opóźnień w wydawaniu kart. Wiąże się to z tym, że przedmiotowy obowiązek dotyczy ponad 2,5 miliona pracowników z pół miliona przedsiębiorstw, a także z tym, iż produkowane mają być one równolegle z ważnymi dokumentami osobowymi dla całej Francji.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ