08 stycznia, 2015

KE czeka na opinie polskich przedsiębiorców

Komisja Europejska zbiera opinie na temat barier w świadczeniu usług na rynku wewnętrznym z jakimi spotykają się przedsiębiorcy z naszego kraju. Swoimi doświadczeniami można podzielić się w krótkiej ankiecie online. Kwestionariusz dedykowany jest właścicielom lub przedstawicielom firm, które korzystają z usług lub świadczą je w innych krajach Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie. Komisja stawia sobie zadanie pobudzenie wzrostu gospodarczego, zmniejszając lub eliminując przeszkody w zakupie i sprzedaży usług w różnych Państwach Członkowskich. Aktualne badanie ma dostarczyć informacji o jakie bariery chodzi, i które są największym utrudnieniem dla przedsiębiorców. Wyniki ankiety zostaną następnie omówione z krajami UE i Parlamentem Europejskim na konferencji, która odbędzie się w marcu 2015 r. w ramach Forum Jednolitego Rynku. Posłużą też do przygotowania sprawozdania na temat kluczowych barier wewnętrznego rynku i przygotowaniu inicjatyw na rzecz ich zmniejszenia bądź usunięcia. Badanie jest anonimowe, a jego wypełnienie zajmuje ok. 10 minut. Ankietę uzupełnić można do 31 stycznia 2015 roku.

ANKIETA ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

Inicjatywa Mobilności Pracy zachęca swoich Członków i sympatyków do wzięcia udziału w sondażu. Za jego pośrednictwem będą Państwo mieli możliwość przekazać unijnym decydentom Państwa opinie na temat barier i dyskryminacji w transgranicznym świadczeniu usług i tym samym zwrócić uwagę Komisji Europejskiej na ten problem. AZ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ