20 maja, 2015

KE wszczyna postępowanie przeciwko Niemcom!

Bruksela rozpatrzyła na niekorzyść Niemiec skargę na objęcie międzynarodowego transportu wprowadzoną przez nie płacą minimalną. Berlin został wezwany do zmiany swoich praktyk, które zdaniem Komisji Europejskiej naruszają unijne prawo. Na decyzję KE czekała od stycznia polska branża transportowa. Decyzja Komisji Europejskiej to pierwszy etap w tzw. postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Teraz Berlin ma dwa miesiące na wycofanie naruszających prawo Unii przepisów lub deklarację takiej zmiany. Jeśli Niemcy tego nie zrobią, to po kolejnym wezwaniu Komisja skieruje w tej sprawie pozew do Trybunału Sprawiedliwości.
To bardzo dobra wiadomość nie tylko dla branży transportowej, ale dla wszystkich firm świadczących usługi transgraniczne na rynku wewnętrznym  – mówi Stefan Schwarz, prezes Inicjatywy Mobilności Pracy.Komisja tą słuszną decyzją dała jasny sygnał, że ma odwagę bronić rynek wewnętrzny przed protekcjonizmem. Nawet jeśli dopuszcza się go tak wpływowy kraj, jakim są Niemcy. Należy przypomnieć, że wcześniej KE wszczęła postępowanie przeciw Belgii, która uchwaliła prawo pozwalające na jednostronne podważanie druków A1.
  [Inicjatywa Mobilności Pracy poruszała wcześniej kwestię płacy minimalnej w transporcie wielokrotnie: „Niemiecka pensja minimalna dla polskich kierowców? Łamią prawo” „Niemcy pod lupą Brukseli” „Niekorzystne niemieckie zasady nie tylko w Niemczech?” ]
– Żywię głęboką nadzieję, że uwadze Komisji nie ujdzie również skandaliczne postępowanie Francji, która pod płaszczem ochrony przed nieuczciwą konkurencją powszechnie stosuje naruszające prawo Unii protekcjonistyczne praktyki, których wyłącznym celem jest wyrzucenie zagranicznych firm usługowych ze swojego terytorium – dodaje Stefan Schwarz.
Komisarzami właściwymi do podejmowania decyzji w tej sprawie są Violeta Bulc – Komisarz ds. Transportu, Elżbieta Bieńkowska – Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Marianne Thyssen – Komisarz ds. Zatrudnienia. Ta ostatnia była w kwietniu uczestnikiem III Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy w Krakowie, na którym miała możliwość usłyszenia głosu polskich przedsiębiorców i polityków wypowiadających się w sprawie swobody eksportu usług i transportu międzynarodowego. Obecny na III EKMP dr Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że nie Polska nigdy nie zgodzi się na odbudowywanie w Europie granic gospodarczych. CA/AZ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ