02 listopada, 2017

„W kierunku ochrony pracowników delegowanych” – IMP na konferencji NSZZ Solidarność

19-20 października 2017 r. w legendarnej Sali BHP w Stoczni Gdańskiej odbyła się międzynarodowa konferencja NSZZ Solidarność "W kierunku ochrony pracowników delegowanych". Wziął w niej udział wiceprezes IMP, dr Marek Benio.

W pierwszym dniu konferencji głównym tematem była sytuacja prawna pracowników międzynarodowego transportu drogowego. Drugi dzień konferencji poświęcony był rozważaniom nt. różnic między podróżą służbową a delegowaniem, a także roli mediacji w transgranicznych sporach pracowniczych. Podczas konferencji odbyły się także wystąpienia przedstawicieli polskich i zagranicznych inspekcji pracy oraz zagranicznych związków zawodowych. Wśród prelegentów znalazła się prof. Monika Tomaszewska z Uniwersytetu Gdańskiego, która wygłosiła wykład pt. „Delegowanie i ustalenie stawek wynagrodzenia dla sektora transportu drogowego”. Prof. Tomaszewska zauważyła, że pojęcia minimalnych stawek wynagrodzenia i minimalnego wynagrodzenia są bardzo często mylone oraz że istnieją związane z nimi znaczące niejasności w orzecznictwie europejskim. Przypominamy, że prof. Tomaszewska będzie gościem pierwszego dnia V Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy (20 listopada), gdzie weźmie udział w panelu dyskusyjnym "Centrum i peryferia jednolitego rynku UE".

Wiceprezes IMP o korzyściach płynących z delegowania pracowników

Dr Marek Benio wskazał na rodzaje mobilności pracy. Zwrócił uwagę na niewątpliwe korzyści z delegowania dla Polaków, którzy za granicą mają szansę zarobić więcej, ale także na korzyści, jakie delegowanie pracowników przynosi polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych i podatkowemu. Prof. Leszek Mitrus (Uniwersytet Jagielloński) mówił o problemach w praktyce stosowania przepisów o delegowaniu pracowników. Jego zdaniem przepisy krajowe nie definiują jednoznacznie jak technicznie, organizacyjnie i finansowo rozwiązać delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług. Prowadzi to do szeregu problemów. Dr Ewa Podgórska-Rakiel (Zespół Prawny KK, Uczelnia Łazarskiego) wskazała na podstawową wątpliwość, która w praktyce prowadzi do zastępowania delegowania w ramach świadczenia usług przepisami o podróży służbowej z Kodeksu pracy. Zwróciła uwagę, że przydałaby się definicja delegowania pracowników do innych państw członkowskich i wyraźne odróżnienie delegowania od podróży służbowej. Dr Podgórską-Rakiel podczas V EKMP będzie można zobaczyć w panelu pt. "Problemy i nadużycia w pracy transgranicznej. Co poszło nie tak z mobilnością pracy?" W konferencji wzięli udział przedstawiciele Inspekcji Pracy z Litwy, Łotwy, Estonii i Polski oraz przedstawiciele nauki.  Dzięki temu była ona okazją do dostrzeżenia, że w naszym regionie mamy podobne problemy w zakresie delegowania pracowników. JJ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ