10 października, 2013

Kolejna batalia w PE: po dyrektywie tytoniowej czas na dyrektywę w sprawie delegowania

Na 25 lutego 2014 roku w Parlamencie Europejskim zaplanowane jest czytanie dyrektywy w sprawie delegowania wraz z głosowaniem nad poprawkami do dokumentu. To druga, po dyrektywie tytoniowej, najważniejsza batalia dla Polski w najbliższym czasie. Polska jest liderem w eksporcie usług do krajów UE, który kryje się pod pojęciem delegowania. Interesy polskich firm i polskich pracowników są istotnie zagrożone, a polski Skarb Państwa straci 3,5 miliarda złotych wpływów rocznie. To druga, po dyrektywie tytoniowej, najważniejsza batalia dla Polski w najbliższym czasie. Niedawne głosowanie w Parlamencie Europejskim nad dyrektywą tytoniową odbiło się szerokim echem we wszystkich polskich mediach nie tylko w dniu głosowania, czyli 8 października b.r., ale na długo wcześniej. „Przy okazji walki o prawo do zakupu mentoli oraz slimów dla obywateli UE, polska opinia publiczna dowiedziała się, że przemysł tytoniowy w Polsce stanowi ważną gałąź polskiej gospodarki. O delegowaniu mówi się o wiele mniej. Być może dzieje się tak dlatego, że dotyczy ono głownie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, za to w większości z całkowicie polskim kapitałem. To istotny sektor polskiego eksportu” – mówi Stefan Schwarz, przedstawiciel i założyciel Inicjatywy Mobilności Pracy. Kto ucierpi a kto zginie? Za niespełna pięć miesięcy, 25 lutego 2013 roku, w PE odbędzie się czytanie dyrektywy w sprawie delegowania i głosowanie nad poprawkami do poszczególnych zapisów. Polska jest liderem w eksporcie usług do krajów UE, które kryje się pod pojęciem delegowania. Niekorzystne dla Polski zapisy, które są obecnie forsowane, mogą sprawić, że 24 tysiące polskich firm nie tyle poważnie ucierpi, co zostanie zlikwidowanych, a Polska straci w sumie 5,5 miliarda złotych wpływów rocznie z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Niekorzystne rozwiązania na szczeblu unijnym w sprawie delegowania to także podwyższenie stopy bezrobocia i powiększenie się szarej strefy rynku usług i pracy w UE świadczonej przez polskich obywateli. Blisko 250 tysięcy Polaków straci możliwość legalnej i bezpiecznej pracy w UE, z której obecnie składki na ubezpieczenie odprowadzane są w Polsce. Inicjatywa Mobilności Pracy zebrała najważniejsze dane dotyczące delegowania jako ważnej gałęzi polskiego eksportu do UE – eksportu usług. Dane prezentuje przejrzysta infografika.

Infografika na temat delegowania

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ