22 lutego, 2016

Kolejny apel organizacji pracodawców o rozsądek w sprawie „równej płacy”

Konfederacja Lewiatan wraz z siedmioma innymi europejskimi organizacjami pracodawców, wystosowała list do Komisji Europejskiej punktujący zagrożenia związane z wprowadzeniem zasady „równa płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu”. Pismo skierowane zostało do wiceprezydenta Komisji Europejskiej ds. Euro i Dialogu Społecznego – Valdisa Dombrovskisa, a także komisarzy – Marianne Thyssen i Elżbiety Bieńkowskiej. Nasze Stowarzyszenie w pełni podziela stanowisko Konfederacji, dostępne tutaj. Europejskie organizacje w liście wskazują na dramatyczne konsekwencje, jakie niesie ze sobą wprowadzenie zasady „równej płacy za tę samą pracę w tym samym miejscu” w stosunku do pracowników delegowanych. Ich zdaniem wyeliminuje ona możliwość konkurencji cenowej, a ponadto oznaczać będzie także wzrost kosztów usług w UE, a tym samym ­– spadek konkurencyjności na europejskim rynku względem gospodarki światowej. Co więcej, stanowi zagrożenie dla swobody świadczenia usług i nadmiernie szeroką interpretację Traktatu odnośnie kompetencji Komisji Europejskiej i stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności. Wprowadzenie zasady, że pracownik firmy ma mieć wypłacane różne wynagrodzenie w zależności od tego, w jakim kraju jest świadczona usługa, może stać w sprzeczności z zasadą równości płac w ramach firmy – zauważa Konfederacja Lewiatan, określając to jako nadmierną ingerencję w autonomię przedsiębiorstw. Ta zasada prowadzi do dyskryminacji płacowej wśród tych pracowników jednej firmy, którzy zostali czasowo oddelegowywani do pracy w innym kraju. Organizacje słusznie podkreślają, że zasada equal pay administracyjnie eliminuje czynniki przewagi konkurencyjnych niektórych państw członkowskich, co przeczy się z intelektualnym fundamentem ekonomicznej integracji europejskiej. Biorąc pod uwagę koszty, które dodatkowo obciążają firmy delegujące pracowników, nie będą one w stanie konkurować z lokalnymi usługodawcami, a zatem wewnątrzunijny przepływ usług stanie się nieracjonalny ekonomicznie. Spowoduje to również, że lokalne firmy podniosą swoje ceny – ich oferta stanie się droga. Autorzy listu podzielają słuszną obawę, że koszty związane z wprowadzeniem zasady równej płacy znacznie przewyższą wątpliwe korzyści dla krajów członkowskich i całej gospodarki UE. Z tych przyczyn apelują do Komisji o powstrzymanie się od rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych, której celem jest wprowadzenie tej szkodliwej zasady.  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ