07 marca, 2014

Kompromis w sprawie dyrektywy przyjęty przez COREPER

Rada poparła porozumienie w sprawie dyrektywy wdrożeniowej, które wynegocjowane zostało w ramach zakończonego w zeszłym tygodniu trilogu. Kolejnym krokiem w stronę przyjęcia dyrektywy będzie głosowanie w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Akceptacja przez COREPER, czyli organ Rady Unii Europejskiej, nieformalnego kompromisu wypracowanego w ramach rozmów trójstronnych to następny krok w drodze do uchwalenia dyrektywy wdrożeniowej. W tym momencie do uchwalenia dyrektywy pozostały jeszcze dwa głosowania – w Komisji EMPL oraz ostateczne na posiedzeniu plenarnym PE. Głosowanie w Komisji EMPL odbędzie się 18 marca br. Zaakceptowany kompromis poddany zostanie następnie pod głosowanie na Sesji Plenarnej Parlamentu Europejskiego w połowie kwietnia br. Na implementację dyrektywy Państwa członkowskie będą mieć dwa lata.
"Mam nadzieję, że także Europosłowie wyrażą poparcie dla dyrektywy wdrożeniowej, która w przyszłości pomoże zapewnić ochronę prawną pracowników oraz przejrzystość prawa dla pracodawców." - przyznaje Danuta Jazłowiecka.
Dzięki poparciu argumentów Inicjatywy Mobilności Pracy przez polskich negocjatorów, udało się uniknąć największego zagrożenia – eliminacji polskich firm usługowych z rynku wewnętrznego, m.in. poprzez wprowadzenie jednorazowego delegowania.
"Ostatnie dwa lata ujawniły niestety dużo większy problem" – mówi Stefan Schwarz. "Była nim całkowita bezradność i bierność organizacji i osób mających reprezentować interesy firm delegujących, które zamiast aktywnie wpływać na rzeczywistość bezsilnie się jej przyglądały, koncentrowały się na pustej krytyce polskich negocjatorów lub rozsyłały drogą mailową irracjonalne żądania, do których należało storpedowanie prac nad dyrektywą. Musimy mieć pełną świadomość, że bez silnej i skutecznej reprezentacji polskie firmy usługowe będą nadal dyskryminowane, a związki zawodowe i populiści będą podejmować kolejne próby wyrzucenia ich z zachodnioeuropejskich rynków."
AZ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ