09 kwietnia, 2018

Konferencja poświęcona branży opieki domowej w Berlinie. Zgłoszenia do 12 kwietnia!

Polsko-niemiecka konferencja poświęcona branży opieki domowej IMP-VHBP (26 kwietnia, Berlin)

Nadążenie za zmianami przepisów prawa jest coraz większym wyzwaniem dla polskich firm delegujących pracowników w celu świadczenia usług w innych krajach UE, w szczególności w branży opieki domowej w Niemczech. Niepokoi nas, że zachodnioeuropejscy politycy popierani przez związki zawodowe coraz skuteczniej lobbują zmiany reguł gry na rynku wewnętrznym w taki sposób, aby pozbawić przedsiębiorstwa z mniej zamożnych państw członkowskich ich naturalnych przewag konkurencyjnych. Jeśli dodamy do tego zapowiadane zmiany polskiego prawa w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych będziemy musieli zgodzić się, że minęły już czasy, w których wystarczyło być elastycznym i mieć trochę szczęścia, aby móc być spokojnym o przyszłość swojej firmy. Ogromna presja cenowa, konkurencja z innych państw Europy Wschodniej, społeczne przyzwolenie na pracę na czarno oraz brak uregulowań prawnych adekwatnych do specyfiki pracy opiekunów powodują, że branża opieki domowej jest bardziej wrażliwa na zmiany, niż jakakolwiek inna. Nie do przecenienia w tym kontekście jest fakt coraz większego zainteresowania niemieckich polityków tą branżą. Z tego powodu stworzenie uregulowań prawnych w obszarze opieki domowej zostało wpisane do umowy koalicyjnej niemieckiego rządu, jako jedno z zadań nowego rządu Angeli Merkel. Na szczęście, istnieją skuteczne metody wpływu, dzięki którym tworzone przez polityków prawo może być lepsze i uwzględniać interesy wszystkich stron i branż. Inicjatywa Mobilności Pracy w tym obszarze ma bardzo duże doświadczenie. Potwierdza ono starą francuską (sic!) zasadę zgodnie z którą "nieobecni nigdy nie mają racji". Dlatego zapraszamy Państwa na konferencję zorganizowaną wspólnie z VHBP - niemiecką organizacją usługodawców w branży opieki. Dowiedzą się Państwo na niej wszystkiego na temat ważnych wydarzeń, które będą miały wpływ na branżę opieki domowej w najbliższym czasie. Będą mogli Państwo również nawiązać kontakt z prawnikami i ekspertami z Polski i Niemiec oraz znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób należy uregulować opiekę w środowisku domowym i zintegrować ją z niemieckim systemem opieki instytucjonalnej. Termin konferencji: czwartek, 26 kwietnia, 12:00-18:00 Miejsce: Freie Universität Berlin, Fabeckstraße 23-25, pokój seminaryjny 2.2059 (drugie piętro)

Program

12:00 – 12:15 Powitanie 12:15 – 13:45 Komplementarność opieki domowej i opieki instytucjonalnej • Oczekiwania opieki instytucjonalnej wobec opieki domowej • Opieka w środowisku domowym: jakie perspektywy mają podmioty świadczące usługi opieki ambulatoryjnej? • Opieka ambulatoryjna jako gwarant jakości dla opieki w środowisku domowym: pobożne życzenie czy konieczność? 13:45 – 14:30 Przerwa obiadowa 14:30 – 16:00 Uwarunkowania współpracy opieki domowej i ambulatoryjnej • Najważniejszy jest certyfikat: przegląd istniejących programów certyfikacji dla opieki w środowisku domowym • Jak rozwinąć fachowe kompetencje opiekunów? • Językowe kompetencje opiekunów: nauka za pomocą aplikacji? 16:00 – 16:30 Przerwa 16:30 – 18:15 Ramy prawne dla opieki w środowisku domowym • Formy zatrudniania opiekunów osób starszych w Niemczech • Delegowanie pracowników: w jakim kierunku zmierza Bruksela? • Austriacka ustawa o opiece domowej (Hausbetreuungsgesetz): wzór dla Niemiec? 18:15 – 19:00 Networking, rozmowy z prelegentami od 19:00 Spotkanie integracyjne, Restaurant und Bar Luise, Königin-Luise-Straße 40-42, 14195 Berlin Tłumaczenie: Całość konferencji będzie tłumaczona na język polski (tłumaczenie z użyciem infoportów). Koszt uczestnictwa: Dla Członków IMP i VHBP uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Dla pozostałych osób koszt uczestnictwa wynosi 90 €. Zgłoszenia: Zgłoszenia można przesyłać do 12 kwietnia 2018 r. Należy wydrukować i wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy oraz przesłać jego skan na adres joanna.jankowska@inicjatywa.eu lub info@vhbp.de. Formularz_zgłoszeniowy_konferencja_VHBP_IMP Manifest zarządu IMP, Berlin 26 kwietnia

Organizatorzy

Verband für häusliche Betreuung und Pflege e.V. (VHBP) jest pierwszą niezależną organizacją reprezentującą interesy usługodawców z obszaru opieki domowej w Niemczech. Stowarzyszenie VHBP działa na rzecz legalnej i profesjonalnej opieki i pielęgnacji w środowisku domowym. Inicjatywa Mobilności Pracy (Labour Mobility Initiative) łączy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników administracji publicznej, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. IMP organizuje między innymi coroczny Europejski Kongres Mobilności Pracy oraz warsztaty z cyklu Pracownia Legalnego Delegowania. JJ  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ