03 grudnia, 2013

Konferencja prasowa Polskiej Izby Handlu na temat dyrektywy – relacja wideo

Zorganizowana 26 listopada przez Polską Izbę Handlu przy współpracy z Inicjatywą Mobilności Pracy konferencja prasowa zbiera  żniwo w postaci publikacji na temat niebezpieczeństw płynących z przyjęcia dyrektywy wdrożeniowej w sprawie delegowania. Na stronie IMP udostępniamy także zapis wideo z wydarzenia. Zachęcamy do obejrzenia prezentowanej w nagraniu argumentacji dotyczącej szkodliwości dyrektywy dla polskich eksporterów usług przedstawionej w trakcie konferencji „Dyrektywa o delegowaniu pracowników – UE wyklucza z europejskiego rynku usług polskie firmy” przez Prezesa Zarządu Inicjatywy Mobilności Pracy, a jednocześnie eksperta IMP – Stefana Schwarza. Eksperci najwięcej miejsca poświęcają niebezpiecznemu zapisowi artykułu 3.2. e), który wprowadza zakaz delegowania pracownika na stanowisko, na którym w przeszłości pracował już ten lub inny pracownik delegowany, co w konsekwencji przekształca delegowanie czasowe w delegowanie jednorazowe i skutecznie eliminuje świadczenie usług transgranicznych na rynku wspólnotowym. Uwadze prelegentów nie umyka znaczenie zbliżającej się Rady UE zaplanowanej na 9 i 10 grudnia – przede wszystkim w kontekście rozmów na temat ewentualnego kompromisu. Sebastian Filipek-Kaźmierczak, ekspert reprezentujący Polską Izbę Handlu oraz członek IMP, zauważa w swojej części wystąpienia: „Kompromisem nie można nazwać sytuacji, w której mogą zostać przyjęte artykuły takie, jak wspomniany art. 3. W takim wypadku Polska - mimo poparcia 10 innych państw - może przegrać kwestię dyrektywy”.    

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ