02 listopada, 2016

Stefan Schwarz ekspertem na Konferencji Ministrów V4+4

Konferencja dotycząca barier na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej została organizowana 21 października 2016 roku w Warszawie w ramach polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Konferencja dotycząca barier na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej została organizowana 21 października 2016 roku w Warszawie w ramach polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Poza ministrami gospodarki Grupy Wyszehradzkiej, w spotkaniu wzięli udział również ministrowie Bułgarii, Chorwacji i Słowenii oraz premier Rumunii. Prezes Inicjatywy Mobilności Pracy, Stefan Schwarz wygłosił na konferencji wystąpienie eksperckie. Jego tematem była dyskryminacja polskich usługodawców delegujących pracowników do Francji. Szkic wygłoszonej przemowy oraz prezentację znajdą Państwo pod poniższymi linkami. >>>Przemowa<<< >>>Prezentacja<<< Gospodarzem wydarzenia był Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki. W przemówieniu otwierającym Konferencję zwrócił uwagę na znaczenie wewnętrznych rynków państw członkowskich Unii Europejskiej dla sprawnego funkcjonowania całej wspólnoty. Celem spotkania było omówienie protekcjonistycznych działań na rynku wewnętrznym UE i wynikających z nich barier dla swobodnej działalności przedsiębiorców. W trakcie konferencji odbyły się dwie sesje. Podczas pierwszej eksperci i przedstawiciele przedsiębiorców z różnych państw zaprezentowali przypadki konkretnych barier na jakie natrafiają na rynku wewnętrznym UE i przedstawili propozycje rozwiązań. W czasie drugiej przedstawiciele administracji i świata nauki odnieśli się do sytuacji przedstawionych przez przedsiębiorców. – Jeśli nikt nie kwestionuje legalności ceny polskiego towaru produkowanego w Polsce, wytwarzanego przez polskich pracowników i sprzedawanego w Niemczech, to nie widzę podstaw, aby kwestionować legalność usługi oferowanej przez tych samych pracowników, czasowo wykonujących tę usługę pracujących w Niemczech. Nie widzę żadnych podstaw ekonomicznych, aby w inny sposób traktować te usługi lub towary – podkreślał Jakub Wojnarowski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan. konf

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ