25 marca, 2020

Kontrole graniczne przedłużone do 13 kwietnia

Rozporządzenie przedłużające kontrole graniczne

Najnowsze rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przedłuża kontrole na granicach Polski. Będą one wykonywane do 13 kwietnia. Pierwotnie kontrole miały być przywrócone w okresie od 15 do 24 marca. Zmiany przy przekraczaniu granicy są wprowadzane, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. Chodzi o uniknięcie wjazdu na teren Polski osób, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Przejścia graniczne z Niemcami

Rozporządzenie zawiera również zmiany techniczne dotyczące dwóch przejść granicznych z Niemcami: Jędrzychowice oraz Świecko-Frankfurt. Wydłuża ono odcinek dokonywania kontroli. Może to przyczynić się przynajmniej do częściowego rozładowania korków na tych przejściach, które mogą powrócić przed Świętami Wielkanocnymi. Czas oczekiwania na poszczególnych przejściach granicznych można znaleźć tutaj.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia - ograniczenia dotyczące kwarantanny

24 marca ukazało się też rozporządzenie Ministra Zdrowia, wprowadzające ograniczenia w poruszaniu się oraz dotyczące kwarantanny. Jeden z zapisów rozporządzenia uchyla przepis, który do tej pory wprowadzał zwolnienie od obowiązku odbycia kwarantanny i podania danych lokalizacyjnych wjeżdżających na teren Polski pracowników delegowanych wykonujących czynności zawodowe w RP lub w państwie sąsiadującym. Nowy przepis w tym zakresie wchodzi w życie 27 marca. Jednocześnie, rozporządzenie przewiduje, że od 27 marca osoba przekraczająca granicę RP w ramach wykonywania czynności zawodowych w Polsce lub w państwie sąsiadującym może otrzymać, na swój wniosek, od właściwego organu Sanepidu zaświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ