01 września, 2015

List otwarty do Ministra Pracy w odpowiedzi na postulaty siedmiu państw członkowskich

Inicjatywa wystosowała list otwarty do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w związku z zagrożeniem, jakim są postulaty wystosowane przez siedem państw członkowskich UE do komisarz Marianne Thyssen. Nasze Stowarzyszenie alarmuje, że ich realizacja doprowadzi do zablokowania swobody świadczenia usług, a w konsekwencji wykluczenia polskich firm usługowych z rynku wewnętrznego. W liście do Komisarz UE ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych, Umiejętności i Mobilności Pracowników ministrowie pracy Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Luksemburga, Holandii i Szwecji żądają zmiany zasad regulujących delegowanie pracowników, zarówno w dyrektywach o delegowaniu, jak i w rozporządzeniach o koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych. List ten obrazuje nieprzychylne nastroje grupy wpływowych państw członkowskich wobec pracowników delegowanych z nowych państw członkowskich i zapowiada nową bitwę o delegowanie przy okazji zmiany rozporządzenia 883/2004. O sprawie pisaliśmy wcześniej tutaj. W liście otwartym do dra Władysława Kosiniaka-Kamysza zawarliśmy szereg kontrargumentów dla postulatów siedmiu ministrów pracy oraz prośbę o interwencję rządu RP na szczeblu europejskim w obronie swobody świadczenia usług. Piszemy w nim między innymi: Z zaniepokojeniem przyjmujemy stanowisko ministrów – sygnatariuszy listu, którzy uważają, że zapewnienie ochrony socjalnej i godnych warunków zatrudnienia pracownikom delegowanym jest możliwe jedynie przez wprowadzenie zasady "równej płacy za tę samą pracę w tym samym miejscu”. My natomiast jesteśmy przekonani, że wprowadzenie tej zasady ograniczy swobodę świadczenia usług do takiego stopnia, że świadczenie usług ponad granicami państw członkowskich będzie nieopłacalne i zaniknie całkowicie. Naturalnie zmniejszy się wówczas liczba przypadków naruszenia praw pracowników delegowanych, ponieważ nie będzie już pracowników delegowanych, których prawa można by łamać. Naszym zdaniem zasada ta stanowiłaby faktyczną barierę w zakresie swobody przepływu usług na obszarze rynku wewnętrznego. O dalszym rozwoju tej sprawy będziemy informować Państwa na bieżąco. List otwarty można przeczytać tutaj.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ