23 kwietnia, 2017

Media francuskie o delegowaniu pracowników w kontekście wyborów prezydenckich

Niedawno opublikowany artykuł francuskiego Le Monde Economique pokazuje z polskiej perspektywy kwestię delegowania, która stała się istotnym tematem dla kandydatów w trwającej właśnie kampanii prezydenckiej.  Autorzy zwrócili się zarówno do Macieja Wituckiego, prezesa Work Service i Pierrea Maksymowicza z lubelskiej In Temporis oraz do Andrzeja Adamczyka z Biura Zagranicznego NSZZ „Solidarność”. Wszyscy trzej bardzo krytycznie odnoszą się do argumentów kandydatów dotyczących delegowania. Wg pana Adamczyka są one populistyczne i demagogiczne”. Witucki z kolei wyjaśnia nieścisłości na temat kosztów delegowania wskazując, że znacznie przewyższają one koszty płacowe, wbrew temu co twierdzi część kandydatów. Pan Maksymowicz zaznaczył z kolei, że argumenty oparte na ilościowym aspekcie zjawiska również są błędne. Statystyki ujawniają bowiem ilość wydanych zaświadczeń A1, która znacznie przewyższa liczbę pracowników oddelegowanych do Francji.

 „Co więcej, Polacy we Francji kosztują znacznie więcej niż płaca minimalna [SMIC], a koszty transportu i zakwaterowania znacznie przewyższają różnicę w składkach na ubezpieczenie społeczne pomiędzy tymi krajami” - mówi Maciej Witucki.. Potwierdzenie tego faktu oraz inne wnioski na temat kosztów pracy znajdą Państwo w badaniach dra Marka Benio (w załączniku). Faktem jest, że tzw. firmy skrzynki dopuszczały się nadużyć. Rozmówcy podkreślają jednak, że kwestionowanie całej swobody świadczenia usług w oparciu o jednostkowe przypadki nadużyć może nieść ze sobą tragiczne skutki dla całego rynku wewnętrznego i być początkiem końca Unii Europejskiej.

 Zwracali również uwagę na znaczną (i trwającą) poprawę w kwestii zwalczania nieuczciwych praktyk na rynku usług. Ze strony przedstawiciela „Solidarności” padł również komentarz na temat propozycji Komisji Europejskiej, zakładającej rewizję Dyrektywy o delegowaniu – wg niego może być ona kolejnym środkiem do zwalczania negatywnych zjawisk w dziedzinie delegowania. Jak jednak wiadomo, parlamenty 11 państw UE jak i liczne organizacje nie podzielają tego poglądu i jednoznacznie sprzeciwiają się propozycji.

 Co istotne, Le Monde Economique poprzez dodanie do debaty głosu polskich przedsiębiorców i związków, pozwala na skonfrontowanie argumentacji kandydatów z rzeczywistym obrazem zjawiska, nakreślonym przez wspomnianych praktyków z Polski.

Materiał jest streszczeniem artykułu "Les Polonais inquiets du retour du travail détaché dans la présidentielle française". Aktualne wyzwania i problemy w zakresie delegowania pracowników będą  szczegółowo omawiane podczas V Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy, który odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2017 roku w Krakowie. MZ/WG

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ