05 grudnia, 2016

Zmiany w notyfikacji pracowników delegowanych do Niemiec

Niemiecki Urząd Celny, uprawniony do kontroli przestrzegania Ustawy o płacy minimalnej i zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia (MiLoG), od dnia 1.01.2017r. wprowadza zmiany w formie zgłaszania faktu delegowania pracownika do pracy w Niemczech. Niemiecki Urząd Celny, uprawniony do kontroli przestrzegania Ustawy o płacy minimalnej i zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia (MiLoG), od dnia 1.01.2017r. wprowadza zmiany w formie zgłaszania faktu delegowania pracownika do pracy w Niemczech. Obecnie zaświadczenia o delegowaniu pracowników w sektorze transportowym wysyłane są faxem do siedziby Urzędu (Generalzolldirektion) pod numer +49 (0) 221/9648-72. Od początku 2017r., podobnie jak we Francji (system SIPSI), zgłoszenie pracowników konieczne będzie on-line za pośrednictwem strony www.zoll.de. Zgłoszenia będą dokonywane w rubryce „Dienste und Datenbanken” lub za pośrednictwem strony www.meldeportal-mindestlohn.de, która obecnie jest w budowie i dostępna będzie od 1.01.2017r. Dotychczasowa forma zgłaszania delegowania pracowników za pośrednictwem faxu możliwa będzie w okresie przejściowym do dnia 30.06.2017r.
MiLoG jest przedmiotem procedury o naruszenie przepisów Unii Europejskiej przez Niemcy. Komisja konsekwentnie popiera wprowadzanie płac minimalnych, z zastrzeżeniem, że nie powinny być one stosowane do wszystkich operacji transportowych, w szczególności do tranzytu. Zdaniem Komisji tego rodzaju działanie może ograniczyć i zakłócić funkcjonowanie transportu. Komisja Europejska skierowała do władz niemieckich prośby o wyjaśnienia.
28 listopada br. na posiedzeniu Komisji ds. Petycji Parlamentu Europejskiego, odbyła się dyskusja na temat petycji ws. konsekwencji MiLoG dla polskich przedsiębiorstw transportowych złożonej przez Andrzeja Kanię posła na Sejm VII kadencji. Polskich europarlamentarzystów reprezentowała podczas posiedzenia Julia Pitera oraz Jarosław Wałęsa. Europarlamentarzyści wyrazili zniecierpliwienie przedłużającą się procedurą o naruszenie. Ich zdaniem brak rozstrzygnięcia nie tylko blokuje prace w parlamentarnych komisjach, ale także zachęca inne państwa do wdrażania podobnych do zawartych w MiLoG rozwiązań. Niestety, dzisiejsze posiedzenie Komisji ds. Petycji nie przyniosło żadnych nowych wiadomości w zakresie działań Komisji Europejskiej w stosunku do Niemiec. Petycja pozostanie otwarta, a Komisja ds. Petycji będzie się przyglądać sytuacji w tym zakresie. Źródła: http://etransport.pl AB

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ