22 września, 2022

Minimalne wynagrodzenia za pracę oraz minimalne stawki godzinowe w 2023 – wzrost w styczniu i lipcu

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

W przeciwieństwie do poprzednich lat, tym razem wysokość minimalnego wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz stawek godzinowych z umów cywilnoprawnych wzrastać będzie w dwóch etapach. Od 1 stycznia 2023 r. najniższe wynagrodzenie będzie musiało wynieść 3490 zł, zaś począwszy od 1 lipca – 3600 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosić będzie od 1 stycznia 2023 r. - 22,80 zł, zaś od 1 lipca – 23,50 zł.

Spory procentowy wzrost rok do roku

Wskazane w Dzienniku Ustaw (2022, poz. 1952) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę / minimalnych stawek godzinowych od 1 stycznia oraz od 1 lipca 2023 r. oznaczają stosunkowo istotne wzrosty rdr.
Konkretnie – chodzi o podwyższenie minimalnej pensji 480 zł w odniesieniu do kwoty 3010 zł, mającej zastosowanie w 2022 r. - zatem o prawie 16 % rok do roku. Z kolei wzrost tego wynagrodzenia do kwoty 3600 zł od 1 lipca 2023 r. przekłada się na łączną podwyżkę o 590 zł (ponad 19 %).
Efektem powyższych zmian będzie to, iż od stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie stanowić ponad połowę (dokładnie - 50,3%) prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2023 r., a od 1 lipca 2023 r. – 51,9 %. W świetle przyjętej przez Parlament Europejski 14 września Dyrektywy PE i Rady w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej (COM/2020/682 final; musi być ona oczywiście jeszcze przyjęta przez Radę), wydaje się, że wynagrodzenie w takich kwotach spełniać będzie wymóg „adekwatności”.
Natomiast - 22,80 zł minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2023 r., oznacza zwiększenie o 3,10 zł (o prawie 16 %) wobec kwoty z 2022 r. Łączny wzrost stawki do 23,50 zł od 1 lipca 2023 r. równa się wzrostowi o 3,80 zł (o ponad 19%) w stosunku do stawki z 2022 r.

Źródła rządowe szacują, że wyższe wynagrodzenie w powyższych kwotach otrzymać może nawet 3 miliony osób.

Zmiany, które wpłyną na wiele innych wskaźników

Dwukrotna zmiana kwot wynagrodzenia / stawek godzinowych w ciągu jednego roku to nie autorski pomysł Rady Ministrów, lecz wymóg wynikający z obowiązujących przepisów prawa, będący skutkiem inflacji. W sytuacji, kiedy w ustawie budżetowej jej prognozowany wskaźnik przekracza 5 % - najniższe wynagrodzenie należy podnieść dwukrotnie - od stycznia, a następnie od lipca kolejnego roku.
Rozporządzenie, które wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r. wpłynie na wiele innych wskaźników. Zmiana minimalnego wynagrodzenia na pracę oddziaływać będzie m.in. na wysokość dodatków za pracę w nocy, na podstawę wymiaru preferencyjnych składek ZUS na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe (których podstawę stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia), czy minimalnej składki zdrowotnej.

Zmiany również w Niemczech

Począwszy od 1 stycznia 2022 r. ustawowa płaca minimalna (uwaga - dla osób objętych układami zbiorowymi wynagrodzenie może obejmować inne kwoty) w Niemczech wynosi 9,82 Euro. Z dniem 1 lipca 2022 wzrosła ona do 10,45 Euro, natomiast od 1 października 2022 wynosić ma ona 12 Euro.

Dr Marcin Kiełbasa

O Europejskim Instytucie Mobilności Pracy

Europejski Instytut Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ