12 października, 2015

Ministrowie o dyskryminacji polskich firm delegujących do Francji na seminarium w Ambasadzie RP

Stefan Schwarz – Prezes IMP, na zaproszenie Andrzeja Byrta – Ambasadora RP we Francji wystąpił w roli panelisty na seminarium poświęconym problemom w delegowaniu pracowników. Ze strony polskiej i francuskiej w wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele najwyższego szczebla, w tym osobiście francuska Minister Pracy, posłowie, europosłowie, dziennikarze oraz reprezentanci związków zawodowych, inspekcji pracy i misji dyplomatycznych.   Seminarium pod hasłem Delegowanie pracowników w ramach swobodnego świadczenia usług jako fundamentalna zasada rynku wewnętrznego UE odbyło się 9 października w Paryżu. To przełomowe wydarzenie możliwe było dzięki ogromnemu zaangażowaniu Ambasadora RP w Paryżu i aktywnemu poparciu ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zgromadzeni na początku wysłuchali wystąpień dwóch ministrów:
  • Myriam El Khomri – francuskiej Minister Pracy, Zatrudnienia, Kształcenia zawodowego i Dialogu społecznego,
  • Radosława Mleczko – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Stosunek do delegowania pracowników jest odzwierciedleniem naszego stosunku do podstaw Unii Europejskiej i rynku wewnętrznego – mówił Radosław Mleczko. W swoim wystąpieniu zachęcał stronę francuską do bliskiej współpracy między oboma państwami, takiej jaka miała choćby miejsce pod koniec negocjacji nad dyrektywą wdrożeniową i która doprowadziła do zawarcia konstruktywnego kompromisu. Prezes naszego Stowarzyszenia wystąpił w części poświęconej pozytywnym i negatywnym aspektom delegowania. Mówił w niej m.in. o rozbieżnościach w percepcji problematyki delegowania pracowników i nadużyć w delegowaniu w Polsce i we Francji. – Nie istnieje jedno wspólne rozwiązanie dla wszystkich problemów z delegowaniem – tłumaczył Stefan Schwarz. – Wbrew pozorom restrykcyjne kontrole i skomplikowane prawo utrudniające legalne delegowanie tego problemu nie rozwiązują, ale nawet go powiększają. Francuska inspekcja pracy kierując całe swoje zasoby do kontrolowania i karania firm, które przestrzegają prawa lub co najmniej chcą go przestrzegać, nie ma czasu zajmować się szukaniem firm, które tych przepisów przestrzegać nie mają zamiaru. Uczestnicy seminarium zapewniali o wysokim znaczeniu delegowania dla przemian ekonomicznych i społecznych. Strona francuska odpowiadając na zarzuty strony polskiej zapewniała, że intencją Francji nie jest dyskryminowanie polskich firm usługowych, lecz walka z nadużyciami. - Zestawiając razem opinie z obu stron zyskujemy obraz, w którym polskie firmy usługowe – legalnie świadczące usługi na terenie Francji – są permanentnie kontrolowane, a nawet nękane dyskryminacyjnymi i nieproporcjonalnymi kontrolami, przez co coraz trudniej im świadczyć usługi na terenie Francji, a te działające poza prawem mają się dobrze, co potwierdzają wszystkie źródła – tłumaczył Stefan Schwarz. – Represyjne kontrole uczą uczciwe firmy, że nie opłaca się szanować prawa, bo każdy przyłapany i tak zostanie ukarany. Draft całego wystąpienia naszego przedstawiciela przeczytać można tutaj. Pozostali paneliści to m.in.:
  • Gilles Savary, Deputowany do Zgromadzenia Narodowego, autor ustawy implementującej dyrektywę wdrożeniową o delegowaniu pracowników do prawa francuskiego
  • Yves Struillou, Dyrektor Generalnej Dyrekcji Pracy w Ministerstwie Pracy, Zatrudnienia, kształcenia zawodowego i Dialogu społecznego
  • Danuta Jazłowiecka, Eurodeputowana, Wiceprzewodnicząca Komisji EMPL
  • Agnieszka Wołoszyn, Zastępca dyrektora Departamentu Prawa Pracy w MPiPS
  • Chantal Foulon, Dyrektor ds. Społecznych w Związku Pracodawców MEDEF
  • Jean Grosset, Członek Rady ds. Ekonomicznych, Społecznych i Ochrony Środowiska (CESE), działacz związkowy, autor raportu CESE nt. nadużyć w delegowaniu pracowników
  • Anna Kwiatkiewicz, Dyrektor Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli
W trakcie wydarzenia zapowiedziano powstanie specjalnej grupy roboczej – zespołu ds. pracowników delegowanych, w której pracach będą brać udział przedstawiciele administracji polskiej i francuskiej. Rozpoczęcie takiej współpracy to efekt długich starań zespołu Ministra Radosława Mleczko i działanie, o które postulowały Inicjatywa Mobilności Pracy i Polska Izba Handlu. Pierwsze posiedzenie wymienionego zespołu odbyło się w tym samym dniu. – Seminarium w Paryżu to pierwsze tego typu bilateralne spotkanie na tak wysokim szczeblu z udziałem przedstawicieli różnych środowisk ze strony polskiej i francuskiej. Cieszy nas bardzo powołanie grupy roboczej do spraw pracowników delegowanych. Obydwie te inicjatywy pokazują, że współpraca jest możliwa. Dzięki niej będzie można pokonać problemy i skutecznie zwalczyć wszelkie nadużycia bez szkody dla polskich firm usługowych legalnie świadczących usługi na terenie Francji – podsumowuje dr Marek Benio. AZ panel panowie IMG_3925  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ