12 grudnia, 2013

Mleczko: wielokrotny wyjazd tego samego pracownika na to samo stanowisko będzie możliwy [WIDEO]

Dzięki wielomiesięcznym staraniom Inicjatywy Mobilności Pracy polska delegacja w Radzie powróciła do zapisu art. 3.2.e) i zapobiegła wprowadzeniu jednorazowego delegowania.

źródło: Rada Unii Europejskiej

Dzięki wielomiesięcznym staraniom Inicjatywy Mobilności Pracy polska delegacja w Radzie powróciła do zapisu art. 3.2.e) i zapobiegła wprowadzeniu jednorazowego delegowania.

W trakcie konferencji prasowej, która odbyła się w Brukseli 9 grudnia po osiągnięciu kompromisu w Radzie (EPSCO), Minister Mleczko zapewnił polskich pracodawców, że zapis art. 3.2.e w projekcie dyrektywy wdrożeniowej nie wprowadzi jednorazowego delegowania. Minister Radosław Mleczko powiedział: Wokół tego [ art.3] mogli Państwo spotkać się z wieloma wątpliwościami artykułowanymi przez pracodawców delegujących pracowników […] wątpliwość czy w świetle nowej dyrektywy możliwe będzie tak, jak dotychczas zastępowanie pracowników w określonych sytuacjach czy wielokrotny wyjazd tego samego pracownika na to samo stanowisko pracy. Mimo, że inne państwa członkowskie nie podzielały naszych wątpliwości […] wyrażanych przez firmy delegujące pracowników, uznaliśmy za stosowne żeby podjąć się negocjacji z KE, żeby tą wątpliwość wyeliminować. I dzisiaj, […] po wcześniejszych negocjacjach z Komisją, zwróciłem się publicznie do Pana Komisarza Andora z prośbą o przygotowanie stosownej noty, niejako wykładni przepisu art.3, który dawałby pewność, że w takich sytuacjach, w których pracownik delegowany np. rezygnuje ze swojej pracy […] lub wielokrotnie wyjeżdża w rezultacie pracy sezonowej, że tym sytuacjom nie będzie stała na przeszkodzie dyrektywa wdrożeniowa i że taki sposób delegowania będzie nadal możliwy. To było bardzo ważne dla nas […] dla naszych pracodawców, bo choć byliśmy jedynymi, którzy tego typu wątpliwość zgłaszali, nie mieliśmy innego sposobu niż negocjacje z KE i próba przekonania KE, że potrzebny jest taki dodatkowy zapis. Treść tego zapisu już wynegocjowaliśmy, jest on przygotowany. Dzisiaj Pan Komisarz Andor podczas posiedzenia potwierdził, że to oświadczenie KE będzie częścią protokołu z dzisiejszego posiedzenia. […] To jest wprost odpowiedź KE, że ten artykuł nie będzie ograniczył tych wszystkich sytuacji o których mówię, czyli sytuacji, w której pracownik będzie zastępował innego pracownika czy będzie wykonywał prace sezonowe. To ważne rozstrzygnięcie. SC

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ