28 grudnia, 2012

Mobilność myślenia

Czy tylko osoby młode decydują się na wyjazd do pracy za granicę? Czy wiek stanowi podstawowy wyznacznik otwartości na mobilność zawodową? To kryterium wydaje się stopniowo tracić swą dotychczasową niepodważalność. Zarówno w kwestii wyjazdów do pracy za granicę, jak też kształcenia i poszerzania kompetencji – mamy do czynienia z trendem rzadko opisywanym przez środowiska badawcze czy media. A przecież wartym uwagi. Coraz większy odsetek osób, które mobilność pracy praktykują w swym codziennym życiu zawodowym, stanowią przedstawiciele pokolenia starszego niż obecni 20- i 30-latkowie. Przywiązanie czy związanie? Niechętnie zmieniamy miejsce zamieszkania z powodu pracy. Przywiązanie do określonych lokalizacji nadal jest nam bliskie. Coraz częstszą praktyką są jednak zagraniczne wyjazdy okresowe, na kilka miesięcy, przerywane kilkutygodniowymi pobytami w „stałym” miejscu zamieszkania. Częściej z powodu pracy dojeżdżamy do odległych miast, zwykle aglomeracji. Częściej też podejmujemy starania o poszerzenie i uzupełnienie posiadanej wiedzy. Rozbudzony głód wiedzy Niemała w tym zasługa instytucji rozdzielających fundusze unijne i podmiotów czerpiących z nich środki na realizację cennych przedsięwzięć. Szereg dofinansowanych studiów podyplomowych, kursów zawodowych i szkoleń wzbudził w Polakach głód wiedzy. I nauczył, że niezależnie od wieku czy wykształcenia – możliwe, warte zaangażowania oraz wartościowe jest dokształcanie się w zgodzie z trendami panującymi na rynku pracy. Przełom w rozwoju zawodowym Mobilność zawodowa wymagała przede wszystkim uruchomienia „mobilności myślenia”. Otwartości na rozwój osobisty i zawodowy. Przełamania lęku, barier poznawczych czy kulturowych. Spoglądając jednak na statystyki udziału naszych rodaków w rozwojowych projektach edukacyjnych, dodając do tego statystyki mówiące o zainteresowaniu udziałem w dokształcaniu – trudno nie odnieść wrażenia, iż pod tym względem doświadczamy przełomu. Przedmiot prac badawczych Czy na taki sam przełom możemy liczyć w stosunku do mobilności pracy związanej z przemieszczaniem się na obszarze kraju bądź kontynentu? To zagadnienie warte podjęcia trudu zaawansowanych prac badawczych w ośrodkach naukowych. Zagadnienie dotykające zarówno sfery społecznej, ekonomicznej, jak i gospodarczej – w ujęciu kraju, Unii Europejskiej, całego świata… Zagadnienie ściśle związane z teraźniejszością i przyszłością. Co się zmienia, co się zmieni…? Jak skutkować będzie mobilność zawodowa Polaków oraz mieszkańców Unii Europejskiej? Co nam przyniesie w perspektywie najbliższych 10, 20 lub 50 lat? Jak zmieni podejście do życia i pracy, jak wpłynie na rozwój gospodarczy kraju? Pytania można mnożyć. Wiele zależy od uregulowań ustawowych, przepisów prawa pracy, administracyjnych wymogów i ograniczeń. Wiele zależy od rządów państw UE czy Parlamentu Europejskiego. Od firm świadczących usługi pośrednictwa pracy za granicą. Jeszcze więcej – od samych pracowników…

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ