29 maja, 2017

MSZ: pracownik wyjeżdżający do innego kraju UE musi otrzymywać informację o warunkach

Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza, że pracownik wyjeżdżający do innego kraju UE musi otrzymywać informację o warunkach zatrudnienia w tym kraju, ponieważ gwarantuje to dyrektywa o pisemnym powiadomieniu.    NSZZ Solidarność podczas posiedzenia Zespołu ds. międzynarodowych Rady Dialogu Społecznego poprosiło o wyjaśnienie nieprawidłowości wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącym informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (91/533/EWG). Odpowiedź od Pani Minister Renaty Szczęch potwierdziła, że art. 29(1) Kodeksu pracy nie realizuje celu dyrektywy i musi zostać zmieniony. Zgodnie z art. 4 dyrektywy 91/533/EWG pracownicy kierowani do pracy w innym Państwie Członkowskim na okres dłuższy niż miesiąc powinni otrzymać przed wyjazdem dokument zawierający przynajmniej takie informacje dodatkowe jak czas trwania zatrudnienia za granicą, walutę  w której wynagrodzenie ma być wypłacane, tam gdzie ma to zastosowanie informację o świadczeniach pieniężnych, czy informację o warunkach repatriacji pracownika. Tymczasem art. 29(1) Kodeksu pracy odnosi się tylko do umowy o pracę z pracownikiem skierowanym do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej.
Wobec tego, że obecnie na poziomie Unii toczy się też dyskusja odnośnie możliwości zmian w dyrektywie o pisemnym powiadomieniu, będziemy sugerować wpisanie do dyrektywy w art. 4 krótszego terminu i innych ważnych dla delegowanych informacji dodatkowych. Pracownicy są często delegowani na okresy krótsze i chodzi o to by zapewnić im dostęp do informacji nie tylko wówczas gdy wyjeżdżają na ponad miesiąc, jak stanowi dyrektywa. Obecnie pracownik delegowany często nie wie jakie warunki zatrudnienia mają do niego zastosowanie w kraju wykonywania pracy. Odpowiednia nowelizacja dyrektywy 91/533/EWG może mieć dla tysięcy pracowników delegowanych przełomowe znaczenie
- stwierdza dr Ewa Podgórska-Rakiel z NSZZ "Solidarność". Prace w zakresie zmiany Kodeksu pracy w kierunku zapewnienia zgodności z prawem Unii Europejskiej podjęte mają zostać w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przypominamy, że dr Ewa Podgórska-Rakiel była prelegentką IV Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy, gdzie nakreśliła część problemów w ramach delegowania pracowników z punktu widzenia związków zawodowych. https://www.youtube.com/watch?v=rotmJMwKWwM Na podstawie materiału NSZZ Solidarność O Inicjatywie Mobilności Pracy Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>> WG

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ