09 kwietnia, 2014

Musimy wspólnie bronić polskich usług w Unii Europejskiej

Niemal 250 uczestników II Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy przez dwa dni debatowało na najważniejsze tematy związane z delegowaniem pracowników. Zarówno prelegenci, jak i uczestnicy byli zgodni, że musimy bronić polskich usług w Unii Europejskiej. W pierwszym dniu Kongresu eksperci omawiali istotę i cel wprowadzanych zmian w dyrektywie wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników oraz wiążące się z nimi konsekwencje dla przedsiębiorców i ich pracowników. Losy dyrektywy rozstrzygną się już 16 kwietnia podczas głosowania na sesji planarnej Europarlamentu. Zarówno Danuta Jazłowiecka, jak i Kristin Schreiber podkreślały, że w dalszej perspektywie po uchwaleniu dyrektywy najistotniejsza jest kontynuacja współpracy na linii polityki biznesu, nauki i administracji publicznej. Wszyscy prelegenci – również zagraniczni – zgadzali się co do potrzeby promowania mobilności usług i pracy jako czynnika zwiększającego konkurencyjność europejskiej gospodarki. Goście zagraniczni zwracali przy tym uwagę na potrzebę znalezienia kompromisu oraz spojrzenie na problem również z perspektywy państw przyjmujących. – Delegowanie pracowników jest sposobem na podnoszenie naszej konkurencyjności na rynku europejskim. To jest nasz narodowy interes – podkreślił w swoim przemówieniu prof. Jerzy Hausner, ambasador Kongresu. W rozmowach uczestniczyli także pracodawcy. Prezes Inicjatywy Mobilności Pracy Stefan Schwarz apelował o konieczność skutecznej ochrony dyskryminowanych w Europie Zachodniej polskich usługodawców, a Sebastian Filipek-Kaźmierczak (ekspert IMP i PIH) podkreślił, że „potrzebna jest sprawna organizacja silnie reprezentująca interesy polskich firm w Brukseli”. Podczas drugiego dnia wystąpili przedstawiciele środowiska nauki. Prelegenci podjęli m.in. temat interpretacji definicji zawartych w dyrektywie, usług transgranicznych w usługach publicznych, zakres gwarancji i podstaw wymiaru świadczeń zdrowotnych dla pracowników delegowanych oraz prawa pracowników migrujących do opieki zdrowotnej. Uczestnicy kongresu również mogli wziąć udział w praktycznych warsztatach prowadzonych przez Annę Siwiecką, Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń Międzynarodowych z ZUS, która wyjaśniała wątpliwości na temat interpretacji przepisów w zakresie ustalania ustawodawstwa i zasad poświadczania kluczowych dla delegowania pracowników druków A1.

Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim prelegentom, zaproszonym gościom, partnerom oraz przede wszystkim – uczestnikom. Już teraz zapraszamy na III Europejski Kongres Mobilności Pracy, już za rok!

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ