18 stycznia, 2016

Musimy odróżniać legalne delegowanie od zatrudniania na czarno – relacja z seminarium

W ubiegły piątek IMP gościło w Brukseli na seminarium, będącym częścią międzynarodowego projektu badawczego TRANSWELL: Mobile Welfare in a Transitional Europe. Przedstawiciele ministerstw państw “wysyłających” oraz europejskich uniwersytetów i instytucji pozarządowych rozmawiali o wyzwaniach stojących przed europejską polityką mobilności pracy. Przemieszczanie się mieszkańców państw członkowskich wewnątrz Unii Europejskiej wiąże się z przekraczaniem granic obowiązywania rozmaitych porządków prawnych regulujących uprawnienia do świadczeń z zabezpieczenia społecznego. W połączeniu z rozszerzeniem zakresu podmiotowego Rozporządzenia 883/2004/WE także na osoby nie będące pracownikami (lub poszukującymi pracy), swoboda przemieszczania się osób rodzi skomplikowane sytuacje dotyczące podlegania poszczególnym porządkom zabezpieczenia społecznego. Na seminarium pt. Regulating the portability of welfare in the EU: Contemporary Solutions and Future Challenges nasze Stowarzyszenie reprezentował dr Marek Benio, który wystąpił w panelu dyskusyjnym z udziałem przedstawicieli ministerstw pracy państw „wysyłających” (Bułgarii, Estonii i Węgier). Wiceprezes IMP podkreślił między innymi konieczność odróżniania legalnego delegowania, które jest koniecznym warunkiem realizacji swobody świadczenia usług, od zatrudniania na czarno. Uczestnicy seminarium dobrze przyjęli także uwagę o konieczności informowania i edukacji w zakresie zabezpieczenia społecznego zarówno samych osób migrujących, ich pracodawców, jak i pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego, czy instytucji kontrolnych. Takie działania informacyjno – edukacyjne są wprawdzie mniej spektakularne od zmiany przepisów, ale lepiej przyczyniają się do zwiększenia mobilności obywateli wewnątrz UE. Uczestnicy często odnosili się do zadeklarowanego przez Komisję Europejską, lecz nie ogłoszonego jeszcze Pakietu Mobilności, wiążąc z nim tyleż nadziei co obaw. Publikacja pakietu zapowiadana jest wstępnie na marzec bieżącego roku.  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ