23 marca, 2016

Najnowszy projekt ustawy o delegowaniu opublikowany przez MRPiPS

Prace nad ustawą o delegowaniu pracowników dobiegają końca. W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, został umieszczony projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług z dnia 18 marca br. Projekt ustawy był już przedmiotem konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych w styczniu i lutym br. W wyniku analizy zgłoszonych uwag oraz opinii do treści projektu ustawy zostały wprowadzone zmiany charakterze zasadniczym. Projekt uwzględnia najważniejsze postulaty naszego Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie zabezpieczenia polskich pracodawców przed nakładaniem na nich kar i grzywien o charakterze dyskryminacyjnym i nieproporcjonalnym, które w niektórych przypadkach mogą dochodzić do 500 000 EUR. Drugim niemniej istotnym postulatem była szeroka, zgodna z prawem unijnym, definicja pracownika delegowanego, tak aby uwzględniała również zleceniobiorców. Powyższa ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. Państwa członkowskie zobowiązane są do dnia 18 czerwca 2016 r. przyjąć przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do jej wykonania. Ustawa wejdzie w życie z dniem 18 czerwca 2016 r. Pełny tekst projektu ustawy dostępny jest tutaj.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ