15 kwietnia, 2014

Najważniejsze głosowanie nad dyrektywą już jutro! Socjaldemokraci złożyli poprawki

Podczas jutrzejszej sesji plenarnej PE zagłosuje nad dyrektywą wdrożeniową w sprawie delegowania pracowników. W trakcie posiedzenia głosujący rozważać będą poprawki zgłoszone w zeszłym tygodniu przez unijnych socjalistów.       Podczas jutrzejszej sesji plenarnej PE zagłosuje nad dyrektywą wdrożeniową w sprawie delegowania pracowników. W trakcie posiedzenia głosujący rozważać będą poprawki do dokumentu, w tym także te zgłoszone w zeszłym tygodniu przez unijnych socjalistów oraz lewicę. Nowe poprawki mogą zagrozić uchwaleniu dyrektywy w kształcie korzystnym dla Polski. Większość zgłoszonych w ubiegłym tygodniu poprawek nawiązuje do propozycji jakie zawierał projekt dyrektywy uchwalony w Komisji do Spraw Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Część z tych propozycji została odrzucona z powodu niezgodności z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Symptomatyczne jest jedno z uzasadnień do artykułu 9(1)(d a): Skreślenie „uzasadniony i proporcjonalny”, ponieważ dopuszczenie dodatkowych środków kontroli leży wówczas w gestii ETS. Jest to niezgodne z zasadą pomocniczości.
"Nie można traktować poważnie propozycji swobodnego wprowadzania środków kontrolnych, które są nieuzasadnione i nieproporcjonalne" – przyznaje dr Marek Benio, Wiceprezes Inicjatywy Mobilności Pracy . "Już  wykreślenie z tego przepisu wymogu by nowe środki kontrolne nie miały charakteru dyskryminującego jest sprzeczne z TFUE. Kontrola ETS jest gwarancją."
Zgłoszone poprawki zagrażają efektowi dwuletnich prac nad dyrektywą, jakim jest kompromis osiągnięty w trakcie rozmów trójstronnych. Ewentualne przyjęcie poprawek skutkować będzie koniecznością przeprowadzenia drugiego czytania już podczas nowej kadencji PE, a w nim, w opinii poseł Danuty Jazłowieckiej, jedną czwartą miejsc mogą zająć posłowie z partii nacjonalistycznych. Sytuacja ta zablokuje wynegocjowanie dobrego porozumienia. Poniżej zamieszczamy treść propozycji dyrektywy, który zostanie poddany głosowaniu podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, a także zgłoszone w ubiegłym tygodniu poprawki. W trakcie dzisiejszej debaty w Parlamencie Europejskim poseł Danuta Jazłowiecka – główna sprawozdawczyni dyrektywy, zdaje relację z prac nad projektem dokumentu. Obrady Parlamentu Europejskiego śledzić można tutaj.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ