07 kwietnia, 2016

Národní konvent w Czechach: okrągły stół i debata o Pakiecie Mobilności

Ogłoszenie 8 marca przez Komisję Europejską propozycji zmian w ramach tzw. Pakietu Mobilności wywołuje bardzo wiele kontrowersji w państwach członkowskich, zarówno wśród polityków, przedsiębiorców, jak i związków zawodowych. Czeski Národní konvent, zrzeszający m.in. przedstawicieli rządu, europarlamentarzystów, czy organizacje pozarządowe, podjął się rozpoczęcia debaty nad palącą kwestią unijnej propozycji zmian, jakie niesie za sobą Pakiet Mobilności przedstawiony 8 marca przez Komisarz Marianne Thyssen. 1 kwietnia reprezentanci różnorodnych stronnictw, bezpośrednio zaangażowanych w kwestie związane z nowym pomysłem Komisji Europejskiej przy okrągłym stole wymieniali opinie oraz dyskutowali nad potencjalnymi skutkami unijnej propozycji,  w celu wypracowania wspólnego stanowiska Republiki Czeskiej. Uczestnikiem obrad Konwentu był między innymi Tomas Prouza, czeski Sekretarz Stanu ds. Unii Europejskiej, a także autor artykułu przygotowanego dla EU Observer (link), w którym alarmował o negatywnych skutkach dla rynku wewnętrznego UE, jakie przynieść mogą proponowane przez Komisję zmiany. O debacie czeskiego Konwentu i samym Pakiecie Mobilności wypowiedziała się również posłanka do Parlamentu Europejskiego Martina Dlabajová, która w swoim stanowisku (link) argumentuje, iż proponowane zmiany niewątpliwie wywołają recesję mobilności pracy, co z kolei przyczyni się do upadku ogromnej ilości firm w wielu krajach Unii. Z Europosłanką przedstawiciele Inicjatywy Mobilności Pracy spotkali się w Brukseli po ogłoszeniu propozycji rewizji. W Polsce do tej pory nie miała miejsca tak szeroka debata na temat Pakietu Mobilności, jednak zdecydowanie krytyczny głos w tej sprawie zabrał m.in. Minister Rozwoju oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także wiele organizacji pozarządowych oraz związków reprezentujących polskich pracodawców. Propozycję Komisji poparły w Polsce wyłącznie związki zawodowe, które zgodziły się ze stanowiskiem Komisji i siedmiu ministrów pracy najbogatszych państw członkowskich UE żądających wprowadzenia przepisów chroniących ich rynki przed konkurencją m.in. ze strony polskich firm usługowych. Magdalena Zgłobica, Legal Assistant

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ