28 grudnia, 2012

Nieważne gdzie

Zrozumienie, że obecnie nie praca podąża za człowiekiem, lecz człowiek za pracą – okazują nie tylko osoby jej poszukujące, ale i szeroko rozumiany biznes. Coraz więcej rozwiązań technologicznych uwzględnia zwiększającą się ilość pracowników wykonujących czynności zawodowe w różnych miejscach i o różnym czasie. Jak przekłada się to na praktykę zawodową? Mobilny biznes wymaga dostępu do mobilnych technologii. Takich, które pozwalają pracować samodzielnie lub w zespołach – niezależnie od bieżącej lokalizacji. Dostęp do dokumentów możliwych do edycji i uzupełniania przez wiele osób jednocześnie. Platformy w czasie rzeczywistym obsługujące fundusze inwestycyjne z każdego miejsca na świecie. Wirtualne zasoby danych z nieograniczoną dostępnością dla określonego grona pracowników. To tylko drobna część oferowanych rozwiązań. Nieustannie w ruchu Dlaczego rozwijane są takie technologie? Jak zawsze – z konkretnej potrzeby, która generuje konkretne pomysły i rozwiązania. Mobilność pracy z pewnością postawiła wiele wyzwań przed twórcami licznych cennych i nieodzownych dziś technologii. A postawi ich znacznie więcej. Mobilność pracy nie oznacza już bowiem wyłącznie przemieszczania się w inne miejsce na dłuższy czas. Oznacza także pracę w trakcie nieustannej zmiany lokacji. Pracujemy w podróży Jak wielu z menadżerów i specjalistów pracuje dziś w podróży? Ilu wykonuje swą pracę w biurach i punktach rozrzuconych po całym kraju lub kontynencie, odwiedzanych bez ustanku przez odpowiedzialne za nie osoby? Ile ważnych czynności zawodowych realizujemy w samolocie, pociągu, restauracji czy podczas konferencji? Praca oderwana od miejsca jej wykonywania nie traci na wartości. Zyskuje często na jakości i terminowej realizacji. Mobilność wspiera mobilność Mobilne technologie wspierają mobilność pracy. Tak na poziomie dostępu do danych z prostych urządzeń (jak smartfon, tablet czy notebook), jak też możliwości wspólnej pracy na dokumentach standardowo wymagających ogromnych i wyjątkowo zabezpieczonych nośników danych. Obecnie z narzędzi i technologii mobilnych korzysta efektywnie kadra menadżerska, działy sprzedaży, centra administracyjne i logistyczne. Praktycznie – wszyscy. Elastyczne formy współpracy Dzięki technologiom mobilnym zwiększyły się też możliwości zatrudnia pracowników. Tych, których potencjał zawodowy i umiejętności potrzebne są okresowo. I którzy mogą swą pracę wykonywać zdalnie, niezależnie od miejsca zamieszkania lub aktualnego pobytu. Elastyczność i umiejętność dostosowania się do wymogów rynku pracy podąża tu w parze z elastycznością rozwiązań i ich dostosowaniem do realnych potrzeb użytkowników. Uniezależniamy się od miejsc Jeśli spojrzeć na mobilność pracy w ujęciu zmiany miejsca zamieszkania, świadczenia pracy oraz kształcenia – nie sposób nie dostrzec, że nie byłaby już możliwa bez mobilnych technologii. Zależność ich obu stała się trwałą symbiozą. Bo na poziomie pracowniczym i technologicznym świat zmierza więc w tym samym kierunku – uniezależnienia się od lokacji.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ