18 sierpnia, 2022

Norwesko-polskie porozumienie wyjątkowe dla całej grupy zawodowej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarł 28 lipca 2022 r. z norweską instytucją NAV Social Insurance and Contributions kolejne Porozumienie na podstawie art. 16 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Na podstawie tego Porozumienia, osoby mieszkające w Polsce, zatrudnione na norweskich statkach pływających pod banderą zarejestrowaną w NIS (the Norwegian International Ship Register) podlegają polskiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń społecznych. Tak jak dotychczas, dokumentem potwierdzającym zastosowanie polskiego ustawodawstwa na podstawie Porozumienia jest zaświadczenie W/NOR.

Porozumienie zostało zawarte na okres od 1 lipca do 30 września 2022 r.

W związku z zawarciem Porozumienia, aktualnie obowiązujące zasady, które przewidują konieczność przystąpienia marynarza do obowiązkowych ubezpieczeń w Polsce po uprzednim zawarciu indywidualnego porozumienia wyjątkowego na podstawie art. 16 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004, ulegają zawieszeniu do 30 września br.

W konsekwencji, marynarze objęci nowym Porozumieniem nie będą już musieli dla utrzymania polskiego ustawodawstwa występować z wnioskiem o zawarcie indywidualnego porozumienia wyjątkowego do Oddziału ZUS w Kielcach, będą natomiast mogli (tak jak w okresie przed 1 lipca br.), złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia W/NOR do właściwego Oddziału ZUS, po wcześniejszym przystąpieniu do dobrowolnych ubezpieczeń i opłaceniu składek na te ubezpieczenia.

Dorota Patecka (ZUS)

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ