26 marca, 2014

Nowa data finalnego głosowania

Po przegłosowaniu tekstu dyrektywy przez Komisję ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych do jej uchwalenia pozostało już tylko jedno, lecz najważniejsze, głosowanie. Nowa data finalnego głosowania w Parlamencie Europejskim to 16 kwietnia. Po pozytywnie zakończonym głosowaniu w Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych do jej przyjęcia pozostał już jeden krok. Jest nim głosowanie na Sesji Plenarnej PE, które przeniesione zostało z 15 na 16 kwietnia br. Data ta może jeszcze ulec zmianie. Inicjatywa Mobilności Pracy ma nadzieję, na równie pozytywny wynik jak w czasie ostatniego głosowania nad dokumentem, podczas którego Komisja ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych przegłosowała znaczną większością tekst projektu dyrektywy. To dobry znak, świadczący o jakości i stabilności kompromisu wypracowanego 27 lutego jako efekt końcowy trójstronnych negocjacji pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją Europejską. Uchwalenie dyrektywy wdrożeniowej będzie wynikiem intensywnych, prawie dwuletnich prac. Jeśli dokument zostanie przyjęty przez Parlament Europejski podczas kwietniowej Sesji Plenarnej, nowe prawo zacznie obowiązywać w państwach członkowskich wiosną 2016 roku.  
"Dyrektywa to wygrana w najważniejszej bitwie, ale wojna o polskie usługi trwa nadal "- mówi Stefan Schwarz. "Tym razem udało się uciec spod szubienicy, ale przed nami dalsza ciężka praca i kolejne zmiany. Przedsiębiorstwa, które zapewnią sobie dostęp do rzetelnej wiedzy bez pośredników z łatwością dostosują się do nowych przepisów. Niepowtarzalną okazją do tego jest II Europejski Kongres Mobilności Pracy."
AZ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ