28 lutego, 2017

Nowy raport dla Komisji Europejskiej na temat A1 (statystyki za rok 2015)

Ukazał się przygotowany na zlecenie Komisji Europejskiej raport "Posting of workers. Report on A1 portable documents issued in 2015" dotyczący poświadczeń formularzy A1. Jego współautorami są Frederic De Wispelaere oraz prof. Jozef Pacolet z HIVA-KU Leuven. Raporty na zlecenie Komisji Europejskiej były przez tych autorów przygotowane także w ubiegłych latach. Stanowią one formalnie podstawę merytoryczną dla inicjatyw prawodawczych Komisji. W praktyce jednak, ich wyniki są często ignorowane, co szczególnie było widoczne w przypadku propozycji nowelizacji dyrektywy o delegowaniu. Tegoroczny raport zawiera wiele interesujących i „świeżych” danych statystycznych za 2015 rok. Podajemy najciekawsze z nich i zapraszamy do zapoznania się z całością dokumentu.

Formularze A1

Zgodnie z raportem ogólna ilość poświadczonych formularzy A1 w 2015 roku wzrosła w porównaniu z 2014 r. o ok. 7%, osiągając wartość 2,05 mln. Ta liczba to jednak wciąż tylko śladowy ułamek całkowitej liczby zatrudnionych w UE. Należy pamiętać, że liczba poświadczonych formularzy A1 nie równa się liczbie pracowników delegowanych. Gdyby tą pierwszą wartość przeliczyć na pełne etaty – okazuje się, że pracownicy delegowani stanowią ok. 0,4% wszystkich zatrudnionych w Unii. Jednocześnie, liczba ta zawiera ok. 8% osób samozatrudnionych. Przy ogólnym wzroście liczby A1 z art. 12 rozporządzenia 883/2004 o 2,8%, dla Polski ich ilość zmniejszyła się o 6%. Inaczej wygląda sytuacja z A1 z art. 13 rozporządzenia 883/2004 (dotyczącego osób wykonujących pracę w dwóch lub więcej państwach członkowskich): całkowity wzrost to aż 19%, natomiast w Polsce aż ok. 33%. To świadczy o tym, że polscy pracodawcy częściej delegują osoby do pracy w dwóch i więcej krajach. Autorzy raportu zwracają w tym kontekście uwagę na wysoką liczbę osób zatrudnionych w polskim sektorze transportowym.

Trochę geografii

Trzema głównymi państwami wysyłającymi są nadal Polska (463.174 poświadczone formularze A1); Niemcy (240.862) oraz Francja (139.040). Polski ZUS wydał 23% wszystkich formularzy A1 w UE. Jednocześnie, w dalszym ciągu większość A1 wydają państwa „starej” Unii. Liczba poświadczeń dla EU-15 to 56%. W przypadku EU-13 („nowe" państwa UE) jest nadal na poziomie 44%. Przeczy to stereotypowej opinii, że pracownicy delegowani są głównie ze wschodu na zachód Europy. Głównymi państwami przyjmującymi były w 2015 r. Niemcy (418.908 formularzy A1), Francja (177.674), Belgia (156.556) i Austria (108.627). Na Niemcy przypadło ok. 28% wszystkich formularzy A1. Uwagę zwraca również istotny procentowo wzrost formularzy poświadczonych dla delegowań do Austrii.

Sytuacja w sektorach 

Zmieniła się też sytuacja w procentowym udziale poszczególnych sektorów gospodarki. Zmniejszył się udział A1 w sektorze budownictwa – z ok. 43,7% w 2014 do ok. 36%. Po raz pierwszy autorzy tak wyraźnie wyodrębnili sektor transportowy – 10,6% poświadczonych formularzy A1. Wiąże się to najprawdopodobniej z zaostrzającymi się przepisami części państw przyjmujących dotyczącymi kierowców w międzynarodowym transporcie drogowym, których pracodawcy wcześniej nie musieli wnioskować o druki A1.

Nowe tendencje 

Dane świadczą o ciekawej tendencji. Spośród największych przepływów pracowników delegowanych między państwami wysyłającymi a przyjmującymi, obejmujących każdorazowo ponad 30 tysięcy poświadczonych formularzy A1 – 5 to przepływy z państw o niskich dochodach do państw o wysokich dochodach (‘low-wage’ to ‘high-wage’ countries), ale pozostałe 5 to przepływy między tymi drugimi, zamożniejszymi państwami. Te ostatnie wykazują przy tym tendencję wzrostową.

Zamiast wniosków

Ogólny wniosek z raportu jest taki, że z mechanizm delegowania pracowników nabiera z roku na rok coraz większej popularności, przy czym zmienia się jego struktura – wzrasta liczba pracowników wysyłanych do pracy w dwóch lub więcej państwach. Sektorem z największą ilością wydawanych A1 jest w dalszym ciągu budownictwo. Raport jest również dowodem na sukces polskich przedsiębiorców – prawie ¼ wszystkich A1 to dokumenty poświadczone przez polski ZUS. Sytuacja może się zmienić, jeżeli zostanie przyjęta nowelizacja dyrektywy w kształcie zaproponowanym przez Komisję Europejską. Przed skutkami niejednokrotnie w mediach ostrzegał Prezes IMP Stefan Schwarz. IV Europejski Kongres Mobilności Pracy, którego prelegentem był jeden z autorów raportu, zgromadził w ubiegłym roku ponad 400 uczestników, wśród których znaleźli się pracodawcy, prawnicy, przedstawiciele administracji oraz czołowi eksperci z wielu państw członkowskich. Więcej informacji o największym w Europie corocznym wydarzeniu poświęconym tematyce delegowania pracowników znaleźć można tutaj: http://www.ekmp.pl/ WG  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ