24 marca, 2020

Nowy uproszczony wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych znacząco uprościł formularz do wniosku o odroczenie terminu płatności składek ZUS.

Było to możliwe dzięki opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z którą odroczenie o 3 miesiące składek oraz zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, nie stanowi pomocy publicznej. Uproszczony wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców – niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości.

Problemy przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa

Przedsiębiorcy, którzy przez epidemię koronawirusa mają problemy z opłaceniem bieżących składek, mogą skorzystać z uproszczonej formy pomocy i zawnioskować o odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r. Podobnie jest w przypadku należności wynikających z zawartej z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności. Wówczas można wnioskować o zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużyć o 3 miesiące termin realizacji zawartej umowy.

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek

Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć wniosek, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej ZUS. Wniosek można przesłać w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Można także złożyć wniosek w skrzynce dostępnej w placówkach ZUS lub wysłać pocztą. We wniosku trzeba wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności. Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy wniosek, wyśle do przedsiębiorcy umowę. Podpisaną umowę należy przekazać do ZUS. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.

Tarcza antykryzysowa

Odroczenie terminu płatności składek ZUS to jeden z elementów tzw. tarczy antykryzysowej, czyli rządowej propozycji pakietu mającego zminimalizować negatywne skutki, jakie niesie ze sobą epidemia koronawirusa. W jego skład wejdą także inne gwarancje dla przedsiębiorców, rozwiązania mające chronić pracowników przed zwolnieniami i zapewnić bezpieczeństwo sektora finansowego, a także wsparcie dla służby zdrowia.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ