25 sierpnia, 2016

Debata TVP INFO o delegowaniu pracowników

W ostatnią sobotę, 20.08. na antenie TVP Info odbyła się ciekawa dla delegowania pracowników Debata TVP INFO, w której udział wziął dr Marek Benio – wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy. W ostatnią sobotę, 20.08. na antenie TVP Info odbyła się ciekawa dla delegowania pracowników Debata TVP INFO, w której udział wziął dr Marek Benio – wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy. W dyskusji uczestniczyli także B. Surdykowska z NSZZ Solidarność, Prezes OCRK B. Najman oraz mec. K. Krawczyk. W programie można było zauważyć rozbieżności między faktami, a percepcją, którą prezentowali uczestnicy debaty. Program rozpoczął się od zasadniczego błędu prowadzącej polegającego na stwierdzeniu, że decyzja dotycząca kształtu zrewidowanej dyrektywy 96/71 już zapadła. Zgodnie z trybem postępowania propozycja Komisji Europejskiej będzie dopiero procedowana w Parlamencie Europejskim oraz w Radzie. Projekt nowelizacji Dyrektywy jest jedynie propozycją Komisji, co daje ciągłą możliwość wpływania na fakt jej przyszły kształt, czy nawet odrzucenie w całości. Ważnym aspektem, który był niestety znacząco umniejszany w debacie była kwestia dodatkowych kosztów związanych ze świadczeniem usług w innym państwie członkowskim z udziałem pracowników delegowanych – a więc tego elementu, który jest kluczowy dla konkurencyjności polskich firm usługowych we wszystkich branżach, a który powoduje, że nawet przy założeniu, że polscy pracownicy zarabiają nieco mniej, niż pracownicy lokalni, to usługi świadczone przez polskie firmy w ostatecznym rozrachunku wcale nie są tańsze. Wbrew argumentom strony związkowej, które były podnoszone na antenie, polscy pracownicy delegowani po wprowadzeniu zasady „równej płacy” nie będą zarabiać tyle samo co ich koledzy w Europie Zachodniej. Ta zasada nie będzie prowadzić do wyrównania wynagrodzeń, lecz do jeszcze większej niepewności prawa, szczególnie w zakresie tego, które składniki wynagrodzenia dla pracowników delegowanych będą obowiązkowe. W wyniku niepewności prawa powiększą się bariery w swobodzie świadczenia usług - powstaną dodatkowe koszty po stronie przedsiębiorstw, które zmniejszą ich konkurencyjność, a w konsekwencji wynagrodzenia ich pracowników. Warto podkreślić, iż przebieg debaty doskonale obrazuje to, co się stanie, jeśli Inicjatywa Mobilności Pracy przestanie aktywnie działać i nawoływać, aby w debacie publicznej były poruszane jedynie merytoryczne argumenty, a nie oparte na powszechnie uznanych za prawdziwe przeświadczeniach, które są efektowne i nośne, ale niepoparte faktami, lub wręcz z nimi sprzeczne. O tym jak wyglądała rozmowa, oraz jakie argumenty podnosili uczestnicy programu można się przekonać na stronie TVP INFO – serdecznie zapraszamy!  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ