02 lutego, 2022

Obsługa kreatora wniosków o A1 na PUE ZUS dla biznesu – zapraszamy na praktyczne warsztaty online

72. Posting Lab

Europejski Instytut Mobilności Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapraszają 25 lutego 2022 (w godzinach 11.00 - 14.00) na praktyczne warsztaty prowadzone przez ekspertów ZUS, Panią Agnieszkę Martyn z I O/ZUS w Łodzi oraz Pana Michała Pióro z Departamentu Rent Zagranicznych w Centrali ZUS. Oboje brali udział w pracach nad stworzeniem kreatora i wdrożeniem usługi na PUE. Moderatorem będzie dr Marek Benio. Program i szczegóły organizacyjne znajdą Państwo poniżej.

Uproszczenie procedur wydawania poświadczeń A1 przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Program: • Wprowadzenie – przywitanie uczestników, krótkie omówienie usługi (ok. 15 min.), • Część I – prezentacja funkcjonalności kreatora wniosku o wydanie przez ZUS zaświadczenia A1 (ok. 30 min.), • Część II – zajęcia praktyczne z kreatora wniosku dla płatników (ok. 2 godzin), • Podsumowanie – ewentualne uwagi i propozycje uczestników, zakończenie warsztatów (ok. 15 min.). Tematyka warsztatów: W części praktycznej uczestnicy (jako płatnicy) będą mogli skorzystać ze swoich profili na środowisku produkcyjnym PUE i swobodnie przetestować usługę, składając rzeczywiste wnioski (warsztaty z uwagi na formę zdalną, nie mogą odbyć się na środowisku testowym, lecz na środowisku produkcyjnym, czyli rzeczywistych przypadkach - wnioskach, które należałoby przygotować na warsztaty). Tak więc efektem warsztatów będzie: - złożenie wniosków o zaświadczenie A1 przy pomocy kreatora wniosku na PUE ZUS (biznes) - wyjaśnienie funkcji kreatora uczestnikom i przetestowanie funkcjonalności użytkowej (nabycie kompetencji) - uzyskanie zwrotnej informacji przez ZUS od uczestników co do jego funkcjonalności (dialog). Osoby, które będą służyły wsparciem w trakcie zajęć praktycznych: - Agnieszka Martyn (pracownik I Oddziału ZUS w Łodzi) - Michał Pióro (pracownik DRZ) oraz wyznaczone w terminie późniejszym osoby z Departamentu Obsługi Klientów. Aby w pełni skorzystać z warsztatów prosimy o przygotowanie się do złożenia rzeczywistego wniosku o wydanie A1 przez Państwa profil na PUE ZUS biznes Z uwagi na to, że warsztaty odbędą się na środowisku produkcyjnym, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, wsparcie w indywidualnych sprawach będzie odbywać się poprzez kontakt telefoniczny. Numery telefonów podamy na warsztatach. Informujemy, że podczas warsztatów nie będą udzielane porady merytoryczne dotyczące realizacji przepisów związanych z określaniem właściwego ustawodawstwa. Z uwagi na czas i cel warsztatów zdezorganizowałoby to wydarzenie, a tego chcemy uniknąć. Co do pytań merytorycznych, ZUS służy zawsze pomocą i wyjaśnieniem w Departamencie Rent Zagranicznych, niezależnie od warsztatów. Pytania merytoryczne można też kierować do ekspertów ELMI. Udział w Pracowni jest bezpłatny. Obowiązują zapisy. Liczba miejsc jest ograniczona ze względu na praktyczny charakter warsztatów. Na zgłoszenia czekamy do piątku 11 lutego. Można je przesyłać bezpośrednio na mój adres mailowy izabela.mastalerz@labourinstitute.eu

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ