26 czerwca, 2017

Odbyła się przedwakacyjna XXII Pracownia Legalnego Delegowania

23 czerwca odbyła się XXII Pracownia Legalnego Delegowania, która była poświęcona nowym obowiązkom pracodawców, w tym pracodawców użytkowników korzystających z agencji zatrudnienia. Dwoje praktyków – Marta Zięba-Szklarska i Piotr Stolarczyk  – podzielili się opracowaniem w zakresie zmian, które weszły w życie 01.06.2017 oraz które wejdą w życie od 01.01.2018, doświadczeniem we wdrażaniu zmian w agencjach i u pracodawców użytkowników, praktycznymi rozwiązaniami oraz wpływem zmian w obszarze ochrony danych osobowych. Podczas Pracowni poznaliśmy odpowiedzi na wiele pytań: jak poinformować kandydata na pracownika tymczasowego o warunkach zatrudnienia, nie ujawniając tajemnicy przedsiębiorstwa pracodawcy użytkownika? Czy agencja zatrudnienia może wymagać od pracodawcy użytkownika ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową? Jak prawidłowo skonstruować umowę o outsourcing, czy to w ogóle jest możliwe? Zlecenie, a praca tymczasowa – czy to się przypadkiem nie wyklucza? Dr Marek Benio w drugiej części PLD podzielił się najnowszymi wiadomościami z Brukseli na temat stanu prac nad rewizją dyrektywy o delegowaniu pracowników oraz planowanej zmiany rozporządzeń o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pracownia Legalnego Delegowania to cykl warsztatów tematycznych. W ich trakcie omawiane są praktyczne problemy związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług. Efekty każdego ze spotkań przekuwane są w dobre praktyki, praktyczne wskazówki i rekomendacje. Uczestnictwo w warsztatach przewidziane jest wyłącznie dla członków IMP. WG  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ