09 lutego, 2018

Outsourcing Portal pisze o analizie IMP

Outsourcing Portal opublikował artykuł na podstawie analizy, którą przeprowadziła Inicjatywa Mobilności Pracy.

Artykuł (w języku angielskim) jest dostępny tutaj. Chcieliśmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Komisja Europejska zaproponowała nowe pojęcie osoby „wysłanej” obok już istniejącego pojęcia pracownika delegowanego. W tym celu przeprowadziliśmy analizę porównawczą pojęć stosowanych w dyrektywie 96/71/WE i rozporządzeniu 883/2004/WE. Nasza analiza pokazuje, że unijny prawodawca używa w obu dokumentach tego samego pojęcia „delegowanego” (pracownika, osoby), mając jednocześnie na myśli odmienne sytuacje, co powoduje zamieszanie prawne i pojęciowe. Proces rewizji rozporządzeń o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wydaje się być dobrą okazją do naprawienia tego stanu rzeczy. Całość naszej analizy (w języku angielskim) można przeczytać tutaj. Przygotowaliśmy także krótki artykuł w języku polskim. Zapraszamy do lektury! JJ O Inicjatywie Mobilności Pracy Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ