18 kwietnia, 2016

„Sprzeczne z faktami stereotypy oraz niekompletne i nieaktualne dane”

Inicjatywa Mobilności Pracy wyraża głębokie zaniepokojenie przedstawioną przez Komisję propozycją nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników oraz towarzyszącą jej Oceną Skutków. Inicjatywa Mobilności Pracy wyraża głębokie zaniepokojenie przedstawioną przez Komisję propozycją nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników oraz towarzyszącą jej Oceną Skutków Regulacji - zarówno pod kątem przyczyn jakie stoją za propozycją, jak i proponowanych w niej rozwiązań prawnych.  Dogłębna analiza samej propozycji oraz Oceny Skutków, nasuwa głęboko niepokojące wnioski na temat przewidywanych skutków rewizji dla polskiej gospodarki i całego rynku wewnętrznego UE. Inicjatywa od samego początku bierze aktywny udział w europejskiej dyskusji na temat zaproponowanej przez Komisję Europejską nowelizacji dyrektywy o delegowaniu w ramach tzw. Pakietu Mobilności, zaprezentowanego przez Marianne Thyssen, Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników  8. marca br. Jako organizacja pozarządowa zrzeszająca przedstawicieli nauki, pracodawców, administracji oraz prawników posiadamy wiedzę i doświadczenie w praktycznym, jak i naukowym wymiarze. W opublikowanym 18 kwietnia br. raporcie zawierającym szczegółową analizę przedstawionej przez Komisję propozycji oraz towarzyszącej jej Ocenie Skutków (Impact Assessment) wyrażamy głębokie zaniepokojenie - zarówno pod kątem przyczyn jakie stoją za propozycją, jak i proponowanych w niej rozwiązań prawnych. Dogłębna analiza samej propozycji oraz Oceny Skutków, nasuwa głęboko niepokojące wnioski na temat przewidywanych skutków tego projektu dla Polski i całego rynku wewnętrznego UE. W naszej opinii propozycja Komisji skupia się na niewłaściwym celu, oparta jest na domysłach i sprzecznych z dostępnymi badaniami stereotypach, zawiera rozwiązania sprzeciwiające się deklarowanym założeniom, przyniesie skutki odwrotne do zamierzonych, uderzy w interesy samych pracowników delegowanych, aż wreszcie - jest niezgodna z prawem unijnym i międzynarodowym, naruszając w szczególności zasady pomocniczości i proporcjonalności. "Sprzeczne z faktami stereotypy oraz niekompletne i nieaktualne dane nie mogą być podstawą inicjatywy ustawodawczej, która prowadzi do wykluczenia konkurencyjnego tysięcy przedsiębiorstw i pozbawienia pracy setek tysięcy ich pracowników" - komentuje propozycję Stefan Schwarz, Prezes IMP - "Szczegółowa analiza projektu prowadzi do jednoznacznej konkluzji, że jego wyłącznym celem jest ochrona interesów przedsiębiorstw z bogatych państw starej Unii, a perspektywa wyższych wynagrodzeń dla pracowników delegowanych jest wyłącznie przynętą, która ma zapewnić poparcie społeczne dla tego niesprawiedliwego projektu." 18 czerwca 2016 r. mija termin implementacji tzw. dyrektywy wdrożeniowej, wprowadzającej nowe narzędzia w celu skutecznej ochrony praw pracowników delegowanych oraz lepszej komunikacji między instytucjami państw członkowskich. W projekcie polskiej ustawy implementującej dyrektywę wdrożeniową polski rząd uwzględnił postulaty Inicjatywy, o czym można przeczytać tutaj. Najnowsza propozycja legislacyjna Komisji zmiany dyrektywy podstawowej powstała bez sprawdzenia skuteczności przepisów dyrektywy wdrożeniowej. Zachęcamy do zapoznania się z raportem zawierającym szczegółową analizę zaprezentowanego przez Komisję projektu nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników oraz towarzyszącej jej Ocenie Skutków (Impact Assessment). MZ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ