29 czerwca, 2015

PLD: delegowanie pracowników niebędących obywatelami UE

Warunki delegowania osób niebędących obywatelami UE do pracy w innych krajach były głównym tematem piątkowej Pracowni Legalnego Delegowania. Konwersatorium po raz kolejny poprowadzone zostało przez dra Marka Benio – Wiceprezesa IMP i Łukasza Kanię – radcę prawnego Inicjatywy. Warsztaty podzielone zostały na dwie części. Pierwsza – merytoryczna, dotyczyła omówienia zatrudniania cudzoziemców w Polsce: ich statusu, pozwolenia na pracę, pozwolenia na pobyt i ubezpieczenia społecznego. W tej części omówiono także zagadnienie delegowania na teren UE obcokrajowców zatrudnionych już przez polską firmę, w świetle prawa unijnego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Druga część spotkania przeznaczona została na dyskusję, w trakcie której zgromadzeni mieli czas na zadawanie pytań i wzajemną wymianę doświadczeń. Uczestnikom piątkowych warsztatów dziękujemy za przybycie i zaangażowanie. Wszelkie pytania związane z Pracownią Legalnego Delegowania prosimy kierować do Moniki Kołodziejczyk: monika.kolodziejczyk@inicjatywa.eu Więcej informacji na temat cyklu Pracownia Legalnego Delegowania przeczytać można tutaj. AZ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ