09 czerwca, 2016

PLD: IMP z ZUSem mogą usprawnić procedury i zwiększyć pewność prawa. 

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników delegowanych na przykładzie konkretnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz praktyczne skutki dostosowania prawa do tego wyroku. W takcie najbliższej pracowni skupimy się na omówieniu trzech głównych zagadnień:
  1. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników delegowanych.
  2. Informacje dodatkowe do wniosków A1. 
  3. Praca marginalna – jak tłumaczyć.
Na autentycznym przykładzie rozważymy kwestię progów dotyczących tzw. pracy o charakterze marginalnym, w tym tego, jak różnie jest ona interpretowana w poszczególnych wersjach językowych Praktycznego Poradnika Komisji Administracyjnej (w tym w szczególności różnice między wersją polską i angielską). Ponadto ZUS przygotowuje nowe wzory wniosków o wydanie zaświadczenia A1 wraz z materiałem informacyjnym, dotyczącym zasad wypełniania wniosków i wydawania zaświadczeń. Zgłoszenie naszych uwag będzie możliwe na spotkaniu w Centrali ZUS w Warszawie. Dlatego w czasie Pracowni chcielibyśmy zarówno podsumować Państwa propozycje, jak i wypracować nowe – takie, które moglibyśmy przedstawić na spotkaniu w Centrali ZUS.  Zachęcamy gorąco do wykorzystania tej okazji do wpływania na dobre praktyki stosowania prawa w ważnym dla nas obszarze – tej okazji nie można przegapić! Na koniec, jak zwykle omówimy bieżące działania Inicjatywy w kraju i za granicą, m.in.: 2 wizyty Członków Zarządu w Brukseli oraz spotkania z przedstawicielami polskiego rządu. Warsztaty poprowadzi dr Marek Benio oraz mgr Marcin Kiełbasa. Spotkanie przeznaczone jest dla Członków naszego Stowarzyszenia z możliwością zaproszenia dodatkowo jednej osoby z Państwa organizacji. W związku z dużym zainteresowaniem i ograniczoną liczbą miejsc, pierwszeństwo uczestnictwa przysługuje Członkom Inicjatywy. Zgłoszenia do dnia 17. czerwca przyjmuje Kierownik Biura IMP, Joanna Kiebzak Oliveira: Więcej informacji na temat cyklu Pracownia Legalnego Delegowania przeczytać można tutaj.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ