27 stycznia, 2015

PLD: Minimalna stawka płacy w opinii Rzecznika Generalnego

Omówienie opinii Rzecznika Generalnego, która może zmienić dotychczasowe rozumienie pojęcia „minimalnej stawki płacy” w kontekście dyrektywy 96/71. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zapraszamy naszych Członków na kolejne konwersatorium moderowane przez dra Marka Benio przy współudziale Łukasza Kani – prawnika IMP. Spotkanie poświęcimy omówieniu obszernej opinii Rzecznika Generalnego Niilsa Wahla przygotowanej dla Trybunału Sprawiedliwości UE. Jest ona propozycją rozstrzygnięcia problemów prawnych w ramach rozpatrywanego przed Trybunałem sporu między fińskim związkiem zawodowym a polską spółką z branży elektrotechnicznej delegującą swoich pracowników do pracy na terenie Finlandii. Wcześniej informowaliśmy o niebezpiecznych konsekwencjach przyjęcia przez Trybunał Sprawiedliwości UE zaproponowanej przez Rzecznika Generalnego wykładni norm prawa unijnego w części dotyczącej możliwości przenoszenia przez pracowników delegowanych swoich roszczeń pracowniczych na lokalne związki zawodowe (więcej można przeczytać tutaj). Rzecznik Generalny znaczną cześć przygotowanej swojej opinii poświęcił również zagadnieniom związanym z wyjaśnieniem pojęcia „minimalnej stawki płacy” w kontekście dyrektywy 96/71. Daje to okazję do sformułowania przez Trybunał jasnej i precyzyjnej definicji tego pojęcia. Firmy delegujące pracowników w końcu otrzymają odpowiedź, czy stała dieta i inne dodatki wchodzą w zakres pojęcia „minimalnej stawki płacy” oraz co należy rozumieć przez użyte w Dyrektywie pojęcie „zwrot wydatków faktycznie poniesionych na skutek delegowania”. Wnioski, do jakich doszedł Rzecznik Generalny w swojej opinii z powodzeniem mogą zostać uznane z praktycznego punktu widzenia za przełomowe dla polskich firm delegujących pracowników. Z tego też względu w trakcie odbywających się w lutym warsztatów chcemy wspólnie z naszymi Członkami omówić wnioski do jakich doszedł Rzecznik Generalny i wspólnie zastanowić się nad pozytywnymi i negatywnymi konsekwencjami, jakie niosą one dla delegowania pracowników. Na warsztaty zapraszamy 6 lutego 2015 r. do Krakowa. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kierowanie zgłoszeń do Anny Samson-Zoń na adres: anna.samson@inicjatywa.eu, tel. 668 681 951. Udział w Pracowniach Legalnego Delegowania mogą brać wyłącznie Członkowie naszego Stowarzyszenia. Ilość miejsc jest ograniczona. AZ/ŁK

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ