11 stycznia, 2016

PLD: postępowanie administracyjne i sądowe w sprawach o wydanie A1

Zapraszamy na pierwsze w tym roku, a 10. z kolei warsztaty Pracowni Legalnego Delegowania. Tym razem omówimy postępowanie administracyjne i sądowe w sprawach o wydanie poświadczenia A1 ustawodawstwa właściwego dla pracowników transgranicznych. Spotkanie odbędzie się 22. stycznia w Krakowie. Podczas pierwszych w tym roku warsztatów PLD zajmiemy się ogólnymi zasadami postępowania administracyjnego w sprawach o wydanie poświadczenia A1 z paragrafów 12’ i 13’. Postaramy się wyjaśnić na jakich przepisach opiera się postępowanie oraz wskazać jakich reguł powinien przestrzegać organ rentowy i z czego należy go rozliczać w toku postępowania. Omówimy także co oznacza i jakie skutki dla płatnika i ubezpieczonego niesie za sobą uznanie A1 jako „decyzji deklaratoryjnej”, a nie jako „zaświadczenia”. Wnikliwie przeanalizowany zostanie również temat odwołań do sądu od decyzji ZUS ustalających ustawodawstwo innego państwa członkowskiego bądź odmawiającego poświadczenia. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania o to kto i gdzie może złożyć odwołanie, jakie są wymogi formalne i terminy, oraz na jakich zasadach opiera się postępowanie przed sądem. Porozmawiamy także o tym jak postępować w przypadku, gdy już po wydaniu decyzji ujawnią się okoliczności, które powodują, że poświadczenie bądź odmowa poświadczenia ustawodawstwa są nieprawidłowe. Warsztaty poprowadzą dr Marek Benio i mec. Łukasz Kania. Spotkania przeznaczone są dla Członków naszego Stowarzyszenia z możliwością zaproszenia dodatkowo jednej osoby z Państwa organizacji. W związku z dużym zainteresowaniem i ograniczoną liczbą miejsc, pierwszeństwo uczestnictwa przysługuje Członkom Inicjatywy. Zgłoszenia do 15. stycznia przyjmuje Kierownik Biura IMP, Joanna Kiebzak-Oliveira: Więcej informacji na temat cyklu Pracownia Legalnego Delegowania przeczytać można tutaj.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ