02 marca, 2016

PLD: Ubezpieczenie społeczne pracowników delegowanych

Zapraszamy na kolejne warsztaty Pracowni Legalnego Delegowania. Tym razem zajmiemy się ubezpieczeniami społecznymi pracowników delegowanych. Spotkanie odbędzie się 11 marca w Krakowie. Podczas warsztatów PLD analizie poddany zostanie art.12 Rozporządzenia 883/2004/WE w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Omówimy szerokie spektrum zagadnień objętych Rozporządzeniem od świadczeń chorobowych, z tytułu macierzyństwa, inwalidztwa, starości aż po renty inwalidzkie, świadczenia przedemerytalne czy świadczenia rodzinne. Przeanalizujemy również problem zastępowania. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania kiedy możemy mówić o zastępowaniu i jakie sytuacje są dozwolone a jakie nieprawidłowe. Część warsztatów poświęcimy na omówienie założeń Pakietu Mobilności, szczególnie w zakresie ostatnich proponowanych zmian oraz dokumentów mających pojawić się 8 marca br. Uwagę zwrócimy także na skutki wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia godzinowego dla umów zlecenia. Warsztaty poprowadzi dr Marek Benio. Spotkanie przeznaczone jest dla Członków naszego Stowarzyszenia z możliwością zaproszenia dodatkowo jednej osoby z Państwa organizacji. W związku z dużym zainteresowaniem i ograniczoną liczbą miejsc, pierwszeństwo uczestnictwa przysługuje Członkom Inicjatywy. Zgłoszenia do dnia 4. marca przyjmuje Kierownik Biura IMP, Joanna Kiebzak-Oliveira: Więcej informacji na temat cyklu Pracownia Legalnego Delegowania przeczytać można tutaj.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ