09 października, 2019

Polskie Forum HR i IMP razem na Pracowni Legalnego Delegowania 22.11. w Warszawie. Zapraszamy!

PLD we współpracy z Polskim Forum HR

43. Pracownia Legalnego Delegowania odbędzie się 22 listopada w Warszawie. Współorganizatorem jest Polskie Forum HR, zrzeszające firmy z branży agencji zatrudnienia. Tematem Pracowni będzie delegowanie pracowników przed i po 2020. Będziemy rozmawiać przede wszystkim o warunkach zatrudnienia i ubezpieczeniach społecznych.

Delegowanie pracowników przed i po 2020

Pracownie Legalnego Delegowania mają formę moderowanej dyskusji specjalistów, którzy w różnych rolach zawodowych zajmują się delegowaniem pracowników. Tym razem udzielimy wspólnie odpowiedzi na pytania zadane przed Pracownią. Zachęcamy do ich wysyłania na adres kontakt@inicjatywa.eu. Ponadto odpowiemy na poniższe pytania:
 1. Kiedy pracownik jest delegowany a kiedy jedzie w delegację? Czy te sytuacje się wykluczają?
 2. Jakie wynagrodzenie należy się pracownikowi delegowanemu? Które składniki wynagrodzenia i ewentualnych innych świadczeń wliczamy do minimalnych stawek płac wymaganych w państwie przyjmującym? Czym różni się aktualny wymóg zapewnienia minimalnych stawek płac od przyszłego wymogu wypłaty „wynagrodzenia”?
 3. Koszty podróży, zakwaterowania i diety. Czy wliczamy do wynagrodzenia minimalnego, kiedy włączamy do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne, czy naliczamy PIT? Czy mogę odliczyć diety od podstawy wymiaru składki?
 4. Skąd mam wiedzieć, gdzie płacić składki na ubezpieczenie społeczne? Jakie są warunki pozostania w polskim ZUSie pracownika delegowanego i pracownika wykonującego pracę w dwóch lub więcej państwach członkowskich?
 5. Czy wolno do tej samej pracy i do tego samego miejsca delegować kolejno po sobie pracowników?
 6. Jak długo można być pracownikiem delegowanym?
 7. Gdzie płacić podatek dochodowy? Od czego to zależy?
 8. Jak uniknąć pułapek w ubezpieczeniach społecznych: zastępowanie, podleganie przed delegowaniem. Co to jest normalna działalność pracodawcy? Jakie najmniejsze obroty krajowe pozwolą mi zostać w polskim ZUSie? Kiedy praca jest marginalna – gsy nie mam 5% czasu pracy, czy 5% dochodów? Co zrobić gdy ZUS stwierdzi brak naprzemienności? Jakie są cechy pracy pozornej?
 9. Warunki delegowania cudzoziemca niebędącego obywatelem żadnego z państw UE.
 10. Pytanie od organizatorów: Dlaczego to co się dzieje w Brukseli ws. dyrektywy o pracownikach delegowanych i koordynacji ubezpieczeń społecznych ma fundamentalne znaczenie dla polskich firm usługowych, tych delegujących i tych lokalnych?

Tło Pracowni

Zrewidowana dyrektywa o delegowaniu pracowników od 30 lipca 2020 w całej Unii Europejskiej wprowadzi m.in. obowiązek ustalania i przyznawania wynagrodzenia wg przepisów państwa przyjmującego oraz ograniczy możliwość stosowania polskiego prawa w zakresie warunków pracy tylko do 12 lub 18 miesięcy, chyba że polskie przepisy będą dla pracownika korzystniejsze. W 2020 r. pierwsze konkretne działania (w formie wspólnych kontroli inspekcji pracy) podejmie Europejski Urząd Pracy (ELA). Wejdą w życie nowe wymogi ws. przejrzystych i przewidywanych warunków zatrudnienia. Zakończą się też prace nad zmianą przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Te zmiany wymagają od przedsiębiorców konkretnych działań dostosowawczych, miejscami dość radykalnych. Oznaczają także wyższe koszty działalności. Celem Pracowni jest przygotowanie firm na te zmiany i zmniejszenie ryzyka popełniania błędów w świadczeniu usług w nowych ramach prawnych.

Informacje praktyczne

Pracownia odbędzie się w siedzibie Polskiego Forum HR w Warszawie (przy Al. Jana Pawła II). Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko uczestnika, numer kontaktowy, adres mailowy i dane do faktury można przesyłać na adres kkot@polskieforumhr.pl. Opłata za udział w Pracowni wynosi:
 • dla Członków IMP i Członków Polskiego Forum HR: 200 zł netto/os.
 • dla osób spoza organizacji: 750 zł netto/os.
 • pracownicy administracji publicznej: udział bezpłatny
Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona - dostępne są tylko 22 miejsca. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Aktualizacja: Limit miejsc został wyczerpany. Planujemy powtórzenie Pracowni o tej tematyce w późniejszym terminie. W przypadku zainteresowania udziałem, prosimy o wiadomość na kontakt@inicjatywa.eu (otrzymają Państwo informację o nowym terminie w pierwszej kolejności). Pracownię poprowadzą eksperci Inicjatywy – dr Marek Benio, Marta Zięba-Szklarska i dr Marcin Kiełbasa.

Współorganizator PLD - Polskie Forum HR

Współorganizatorem Pracowni Legalnego Delegowania jest Polskie Forum HR, które powstało w 2002 roku z inicjatywy wiodących firm z branży agencji zatrudnienia funkcjonujących według najwyższych standardów etycznych. Od początku swojego istnienia eksperci Polskiego Forum HR działają na rzecz rozwoju sektora agencji zatrudnienia w Polsce. Współtworzą i opiniują projekty ustaw, uczestniczą w pracach komisji trójstronnej, spotykają się z przedstawicielami instytucji publicznych broniąc interesów branży. Działalność Polskiego Forum HR skierowana jest również do podmiotów korzystających z usług agencji zatrudnienia. Organizacja edukuje, informuje i dzieli się przykładami dobrych praktyk, tym samym wyznaczając wyższe standardy działania. Firmy członkowskie Polskiego Forum HR zatrudniają ponad 2,5 tys. pracowników wewnętrznych w ponad 300 oddziałach na terenie całego kraju. W ubiegłym roku wsparły w zatrudnieniu blisko 300 tys. osób zarówno w formie pracy tymczasowej, rekrutacji stałych jak i delegowania za granicę.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ