09 czerwca, 2022

„Pobyt i zatrudnienie cudzoziemców w Polsce”. Aktualna problematyka, praktyczne podejścia, znakomici autorzy

Pobyt i zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Rozwiązania wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Niniejsza książka stanowi omówienie zasad wynikających z ustawy z 12.3.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) związanych z pobytem i zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. Przepisy te weszły w życie w celu uregulowania nadzwyczajnej sytuacji migracyjnej - ucieczki z terytorium Ukrainy milionów osób.

Najważniejsze zalety publikacji:

 • szerokie omówienie sytuacji prawnej poszczególnych grup obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy,
 • przedstawienie zasad stosowania nowych regulacji prawnych do obywateli Ukrainy, którzy przebywali w Polsce przed 24.2.2022 r.,
 • liczne przykłady obrazujące poszczególne zagadnienia,
 • wiele przeanalizowanych stanów faktycznych,
 • szczegółowe omówienie skutków podatkowych ustawy z 12.3.2022 r.

W książce Czytelnik znajdzie odpowiedzi na wiele praktycznych pytań, m.in.:

 • Jakie skutki w zakresie prawa do pracy i możliwości zatrudniania cudzoziemców wynikają z decyzji Rady UE z 4.3.2022 r.?
 • Czy wszystkie osoby, które wjechały do Polski z Ukrainy od 24.2.2022 r. są objęte przepisami specustawy, a jeśli nie - jaki jest ich status pobytowy i status na rynku pracy?
 • Jakie są zasady zatrudniania obywateli Ukrainy, którzy przebywali w Polsce przed 24.2.2022 r.?
 • Jakie są zasady zatrudniania pomocników rolnika wynikające ze specustawy?
 • Czy wszyscy obywatele Ukrainy korzystają ze wszystkich mechanizmów wynikających ze specustawy, a jeśli nie, to z których mogą korzystać?
 • Czy można kontynuować stosunek zatrudnienia z pracownikiem walczącym w Ukrainie?
 • Jakie konsekwencje ponosi pracodawca w przypadku niewypełnienia przez pracownika będącego obywatelem Ukrainy obowiązku mobilizacji?
 • Czy można nadal zatrudniać obywateli Ukrainy na podstawie oświadczenia i zezwolenia?
 • Jakie skutki podatkowe dla przedsiębiorców wprowadza specustawa?
 • W jaki sposób zatrudnić obywatela Ukrainy, który nie ma żadnych dokumentów potwierdzających tożsamość, i nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL?
 

Autorzy

Redakcja: dr Izabela Florczak Autor: dr Marek Benio, r.pr. Przemysław Ciszek, Wojciech Garczyński, Michał Nocuń, adw. Piotr Raczak Zakup książki TU.    

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ