08 maja, 2018

Podsumowanie konferencji dla branży opieki domowej w Berlinie

26 kwietnia w Berlinie odbyły się warsztaty dedykowane branży opieki domowej nad osobami starszymi. Organizatorem było VHBP, niemiecka organizacja usługodawców w branży opieki, we współpracy z Inicjatywą Mobilności Pracy.

Opieka domowa, świadczona w przeważającym stopniu przez polskich usługodawców, stała się nieodzownym uzupełnieniem instytucjonalnej opieki nad seniorami w Niemczech. Organizatorzy warsztatów starali się znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób należy uregulować opiekę w środowisku domowym, w tym szczególności realizowaną przez polskie firmy i zintegrować ją z niemieckim systemem opieki instytucjonalnej. Pierwsza część warsztatów dotyczyła komplementarności opieki domowej i opieki instytucjonalnej. Przedstawione zostały oczekiwania opieki instytucjonalnej wobec opieki domowej. Podczas dyskusji uczestnicy zastanawiali się, jakie perspektywy mają podmioty świadczące usługi opieki ambulatoryjnej i czy opieka ambulatoryjna może się stać gwarantem jakości dla opieki w środowisku domowym. Drugi panel dotyczył uwarunkowań współpracy opieki domowej i ambulatoryjnej i miał bardziej praktyczny wymiar. Prof. Arne Petermann przedstawił przegląd istniejących programów certyfikacji dla opieki w środowisku domowym. Tomasz Piłat z Akademii Opiekunów opowiedział o sposobach na rozwinięcie fachowych kompetencji opiekunów. W trzeciej części panelu uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób można rozwinąć językowe kompetencje opiekunów przy pomocy aplikacji. Ostatni panel był poświęcony ramom prawnym dla opieki w środowisku domowym. Mec. Tobias Liebau opowiedział o formach zatrudniania opiekunów osób starszych w Niemczech. Wiceprezes IMP dr Marek Benio przedstawił prezentację dotyczącą polskich form zatrudnienia pracowników delegowanych w świetle niemieckich przepisów, która stanowiła podsumowanie Pracowni Legalnego Delegowania, jaką wspólnie z VHBP zorganizowaliśmy w październiku 2017 w Krakowie. Następnie prezes IMP Stefan Schwarz opowiedział o tym, jakie zmiany przyniesie firmom delegującym pracowników zrewidowana dyrektywa i co to oznacza dla firm z branży opieki domowej. Konferencję zamknęło wystąpienie mec. Frederica Seebohma z VHBP, który opowiedział o austriackiej ustawie o opiece domowej i o tym, czy może ona być wzorem dla Niemiec. Uczestnicy warsztatów mogli nie tylko dowiedzieć się wszystkiego na temat ważnych wydarzeń, które będą miały wpływ na branżę opieki domowej w najbliższym czasie, ale też nawiązać kontakt z prawnikami i ekspertami z Polski i Niemiec oraz z innymi usługodawcami z branży. To z pewnością nie ostatnie wydarzenie, które mieliśmy przyjemność współorganizować z VHBP. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji!

Organizatorzy

Verband für häusliche Betreuung und Pflege e.V. (VHBP) jest pierwszą niezależną organizacją reprezentującą interesy usługodawców z obszaru opieki domowej w Niemczech. Stowarzyszenie VHBP działa na rzecz legalnej i profesjonalnej opieki i pielęgnacji w środowisku domowym. Inicjatywa Mobilności Pracy (Labour Mobility Initiative) łączy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników administracji publicznej, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. IMP organizuje między innymi coroczny Europejski Kongres Mobilności Pracy oraz warsztaty z cyklu Pracownia Legalnego Delegowania. JJ  

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ