02 sierpnia, 2018

Podsumowanie podatkowej Pracowni Legalnego Delegowania

Za nami XXXI Pracownia Legalnego Delegowania, tym razem dotycząca kwestii opodatkowania pracowników delegowanych. Pracownia odbyła się na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Warsztaty poprowadzili eksperci IMP, Adam Powiertowski (Euro-lohn.eu) i Marta Zięba-Szklarska (Świat Kadr). Uczestnicy V Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy z pewnością pamiętają praktyczne warsztaty na temat delegowania obywateli państw trzecich do UE, które prowadziła Pani Marta. Pana Adama natomiast można było spotkać na targach dedykowanych pracodawcom delegującym pracowników. Tym razem eksperci przybliżyli uczestnikom Pracowni kwestie dotyczące opodatkowania pracowników delegowanych.

Delegowanie pracowników a podatki

O tym, gdzie płacone będą zaliczki na podatek dochodowy z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia pracownika delegowanego, decydują przepisy polskiej Ustawy o PIT oraz przepisy poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. To jednak dopiero początek tej skomplikowanej materii, którą zajęliśmy się podczas Pracowni. Na początku omówiliśmy zasadę unikania podwójnego opodatkowania. Potem przeszliśmy do wyliczenia obowiązków podatnika oraz pracodawcy wobec fiskusa. W dalszej kolejności Prowadzący omówili praktyczne kwestie rozliczania podatku na listach płac. Uczestnicy dowiedzieli się, jak rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych w sytuacjach transgranicznych. Dużo miejsca poświęciliśmy też sytuacji podatkowej cudzoziemców w Polsce i UE. W ostatniej części Pracowni dr Marek Benio i dr Marcin Kiełbasa podzielili się z Uczestnikami najnowszymi doniesieniami z Brukseli. Opowiedzieli o publikacji nowej dyrektywy o delegowaniu pracowników oraz o wciąż toczących się pracach nad rewizją rozporządzeń o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a także o planowanym powołaniu Europejskiego Urzędu ds. Pracy.

Wskazówki dla pracodawców

Uczestnicy Pracowni uzyskali praktyczne wskazówki, które przydadzą im się w codziennej pracy, na przykład:
  1. 90 dni to nowe 183 dni.
  2. Ciężar optymalizacji opodatkowania zależy od tego czy w umowie ustalamy wynagrodzenie brutto czy netto. W pierwszym przypadku pracownikowi zależy na optymalizacji bardziej.
  3. Warto gromadzić dowody na okres pobytu, koszty i terminy przejazdów itp. na bieżąco i informować pracowników o tej konieczności. Trudno będzie je odtworzyć w czasie przygotowania rozliczenia rocznego.
  4. Lepiej od początku opodatkować pracownika w Niemczech i przenieść do Polski, jeśli okaże się, że nie przebywał 183 dni w Niemczech niż na odwrót. Po pierwsze dlatego, że zgłaszając do opodatkowania w Niemczech możemy wybrać najprostszą (pierwszą) lub najkorzystniejszą (trzecią) klasę opodatkowania. W przypadku przeniesienia obowiązku podatkowego z Polski do Niemiec najpewniej pracownik trafi do najgorszej (szóstej) klasy opodatkowania. Po drugie, z powodu trudności ze zwrotem podatku i korektą deklaracji podatkowych.
  5. Zleceniobiorca rzadko kiedy wykonuje wolny zawód i niekoniecznie pracę niepodporządkowaną.
Kolejna Pracownia Legalnego Delegowania odbędzie się już 31 sierpnia i będzie dotyczyła kwestii pracy tymczasowej. Aktualny harmonogram Pracowni można sprawdzić tutaj. Zapraszamy! JJ

O Inicjatywie Mobilności Pracy

Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ