30 maja, 2022

Podsumowanie projektu grantowego POSTCARE

Podsumowanie warsztatów 23-24 maja 2022 r

Dr Marek Benio oraz dr Marcin Kiełbasa wzięli udział w dwudniowych warsztatach (Foresight workshops), zorganizowanych 23-24 maja 2022 r. w ramach międzynarodowego projektu grantowego ‘POSTCARE Posting of third country nationals in care services The current state of play and scenarios for the future’. Ten 18-miesięczny projekt grantowy, który rozpoczęty 1 marca 2021 r., obejmuje badania związane z delegowaniem obywateli państw trzecich (‘third country nationals’, TCNs) w ramach usług opieki domowej. Grant finansowany przez Komisję Europejską i koordynowany przez włoskie stowarzyszenie związków zawodowych CONFSAL, jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum związków zawodowych, uniwersytetów, instytutów badawczych i organizacji eksperckich w 8 krajach europejskich: Włoszech, Hiszpanii, Serbii, Słowenii, Polsce, Niemczech, Grecji i Holandii. Wśród partnerów są m.in. La Strada International, Ogólnopolski Konwent Agencji Zatrudnienia (OKAP), VHBP oraz nasze Stowarzyszenie. Po przedstawieniu wniosków z już odbytej fazy analizy projektowej, oraz projektów założeń dwóch najbardziej prawdopodobnych scenariuszy dotyczących przyszłości delegowania obywateli państw trzecich w obszarze opieki, uczestnicy warsztatów dyskutowali na temat uprzednio przygotowanych pytań (zagadnień) problemowych, obejmujących m.in. prognozy dot. wzrostu popytu na usługi opieki domowej, pracę nierejestrowaną w tym obszarze, sposoby finansowania tych usług, oraz główne problemy w delegowaniu obywateli państw trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń w delegowaniu Ukrainek i Ukraińców z Polski do Niemiec oraz środków przezwyciężania tych barier.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ