19 grudnia, 2016

Podsumowanie XVI Pracowni Legalnego Delegowania

16 grudnia 2016 w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się XVI Pracownia Legalnego Delegowania, którą poprowadzili dr Marek Benio. 16 grudnia 2016 w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się XVI Pracownia Legalnego Delegowania, którą poprowadzili dr Marek Benio oraz dr Marcin Kiełbasa. Spotkanie w tym miesiącu zostało poświęcone zatrudnianiu i delegowaniu cudzoziemców z tzw. państw trzecich (nie posiadających obywatelstwa żadnego z państw Unii Europejskiej ani EFTA).  Tematyka ta wydaje się być niezwykle aktualna ze względu na rosnący odsetek pracujących w Polsce obywateli państw byłych krajów ZSRR, w szczególności Ukrainy. Rośnie również liczba oddelegowań tych pracowników do pracy w innych krajach wspólnoty przez polskich przedsiębiorców. Przedmiotem spotkania było kilka zagadnień, m.in.: Porozumienia wyjątkowe z art. 16 Rozporządzenia 883/2004 System norm kolizyjnych, stworzony przez art. 11 -15 Rozporządzenia koordynacyjnego 883/2004 jest stosunkowo rygorystyczny, nie zawsze uwzględniając swoistość transgranicznego zatrudnienia lub pracy na własny rachunek. Omówiono więc przedmiotowe porozumienia, które umożliwiają uchronienie się przed niekorzystnymi następstwami braku systemowej elastyczności Rozporządzenia. Delegowania problemy praktyczne – omówienie niedawnych wyroków SN i NSA Analiza niedawnych orzeczeń Sądu Najwyższego, dotyczących m.in. obrotów agencji pracy tymczasowej w wysokości 25% w Polsce (i wadliwości traktowania obrotu jako czynnika decydującego dla poświadczenia A1) oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wrócono również do zagadnienia podstawy wymiaru składek po październikowej zmianie rozporządzenia składkowego. Po zakończeniu XVI PLD odbyła się kolacja wigilijna dla członków Inicjatywy Mobilności Pracy. Tradycyjna wigilia po raz kolejny stała się okazją do spotkania i rozmowy w mniej formalnych okolicznościach. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za obecność.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ