25 kwietnia, 2017

Podsumowanie XX PLD poświęconej ocenie skutków zmian proponowanych przez KE

21 kwietnia odbyła się już XX Pracownia Legalnego Delegowania, poświęcona ocenie praktycznych skutków zmian proponowanych przez Komisję Europejską. Podczas Pracowni wraz z naszymi członkami przeanalizowaliśmy proponowane zmiany, zarówno w dyrektywie jak i w przepisach o ubezpieczeniu społecznym pracowników delegowanych. Przedstawiliśmy wyniki przeprowadzonej przez IMP analizy jednolitych stron internetowych wszystkich państw członkowskich, które dokonały transpozycji dyrektywy wdrożeniowej, a także analizy poprawek do projektu rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników. W samej komisji EMPL współsprawozdawczynie złożyły 23 poprawki, a pozostali deputowani dorzucili jeszcze kolejne 500 poprawek. Przedstawiliśmy ich główne kierunki. Przeanalizowaliśmy także propozycje Komisji Europejskiej dotyczące rozporządzenia o koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych 883/2004 oraz rozporządzenia wykonawczego 987/2009. Przedyskutowaliśmy skutki tych zmian dla pracowników delegowanych, ich pracodawców i organu rentowego. To tylko niektóre tematy, które zostały poruszone na jubileuszowej XX Pracowni Legalnego Delegowania. UWAGA!!! XXI Pracownia Legalnego Delegowania odbędzie się 26 maja 2017 r. w Krakowie. Będzie miała charakter otwarty dla osób spoza Inicjatywy. Szczegóły wkrótce. Pracownia Legalnego Delegowania to cykl warsztatów tematycznych. W ich trakcie omawiane są praktyczne problemy związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług. Efekty każdego ze spotkań przekuwane są w dobre praktyki, praktyczne wskazówki i rekomendacje. Uczestnictwo w warsztatach przewidziane jest wyłącznie dla członków IMP.

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ