18 czerwca, 2018

Podsumowanie XXIX PLD na temat wyzwań i barier w delegowaniu pracowników

15 czerwca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się XXIX Pracownia Legalnego Delegowania. Jej tematem przewodnim były wyzwania i bariery w delegowaniu pracowników.

Zgodnie z sugestiami, jakie przedstawili Członkowie IMP podczas Zgromadzenia Ogólnego, zmodyfikowaliśmy nieco formułę Pracowni. Było bardziej interaktywnie niż zwykle: mniej prezentacji, więcej wymiany doświadczeń i rozmów pomiędzy Uczestnikami. Pracownia była podzielona na dwie części. Podczas pierwszej z nich staraliśmy się zidentyfikować najważniejsze wyzwania w delegowaniu pracowników i wypracować sposoby ich pokonywania. Druga dotyczyła delegowania na mocy nowych, zrewidowanych przepisów. Zaczną one obowiązywać w lipcu 2020 roku.

Pytania dotyczące nowelizacji Dyrektywy o delegowaniu pracowników

W toku omawiania nowelizacji dyrektywy podstawowej padło wiele pytań ze strony Uczestników. Postanowiliśmy stworzyć ich bazę, a następnie zadać je Komisji Europejskiej i polskim instytucjom: MRPiPS, ZUS i PIP. Najpóźniej za dwa lata wszyscy przedsiębiorcy delegujący pracowników do innych państw UE będą musieli znać odpowiedzi na te pytania.

Poniżej lista przykładowych pytań zgłoszonych podczas Pracowni:

1. Czy umotywowane zgłoszenie automatycznie przedłuża okres delegowania o 6 miesięcy, czy też państwo przyjmujące może się sprzeciwić? W jakich okolicznościach, w jakim trybie? Czy i gdzie można się odwołać? 2. Kiedy najwcześniej można złożyć taki wniosek? Czy można antycypować przedłużenie? Tzn. czy można złożyć wniosek przed oddelegowaniem pracownika jeśli np. z długości kontraktu wynika potrzeba delegowania trwającego dłużej niż 12 miesięcy? 3. Do jakiego organu zgłaszać umotywowane zgłoszenie/wniosek? 4. W jaki sposób liczymy okres 12 (18) miesięcy? Czy odliczamy urlopy (jakie), okresy zwolnienia chorobowego, weekendy (zwykłe i długie)? Jak traktować sytuację, w której podczas 12-miesięcznego okresu delegowania do Niemiec, pracownik zostanie delegowany na okres jednego miesiąca do Francji (nie wraca do Polski)? 5. Czy istnieje okres, po którym okres 12 miesięcy będziemy liczyli dla pracownika od nowa? 6. Co oznaczają pojęcia: to samo miejsce? To samo zadanie? 7. Skąd pracownicy delegowani (i ich pracodawcy) będą czerpać informację o układach zbiorowych pracy nie uznanych za powszechnie obowiązujące na terenie państwa przyjmującego? 8. Czy po 12 (18) miesiącach świadczenia z ubezpieczenia społecznego będą się dublowały ze świadczeniami wynikającymi z prawa pracy? Przykład: wg prawa niemieckiego wynagrodzenie chorobowe (100%), które jest świadczeniem z prawa pracy przysługuje przez 43 dni. Wg prawa polskiego (80%) – tylko przez 33 dni. Od 34 dnia przysługuje pracownikowi zasiłek chorobowy (świadczenie z ubezpieczenia społecznego, do którego stosujemy nadal prawo polskie). Czy przez 9 nakładających się dni z obu okresów pracownik delegowany otrzyma zarówno wynagrodzenie chorobowe (wg obowiązującego już prawa niemieckiego) jak i zasiłek chorobowy (wg obowiązującego jeszcze prawa polskiego)?

Zachęcamy do zgłaszania innych nurtujących Państwa pytań i innych kwestii związanych z rewizją Dyrektywy o delegowaniu pracowników na adres kontakt@inicjatywa.eu.

Pracownia Legalnego Delegowania to cykl warsztatów tematycznych. W ich trakcie omawiane są praktyczne problemy związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług. Efekty każdego ze spotkań przekuwane są w dobre praktyki, praktyczne wskazówki i rekomendacje. Uczestnictwo w warsztatach przewidziane jest wyłącznie dla Członków IMP. UWAGA! W każdej Pracowni jedno miejsce jest dostępne dla osób spoza Członków Stowarzyszenia! JJ

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ