16 kwietnia, 2019

Podsumowanie XXXVII Pracowni Legalnego Delegowania

Za nami kolejna Pracownia Legalnego Delegowania. 37. spotkanie z cyklu poświęciliśmy rewizji zasad koordynacji ubezpieczeń społecznych.

Podczas PLD szczegółowo omówiliśmy planowane zmiany w rozporządzeniach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Wszystko wskazuje na to, że nowych przepisów nie uda się uchwalić w tej kadencji Parlamentu Europejskiego. Gdyby jednak tak się stało, to nowe zasady mogłyby zacząć obowiązywać jeszcze przed wakacjami. Stałoby się tak dlatego, że rozporządzenia unijne nie wymagają transpozycji do krajowych porządków prawnych, mają bezpośrednie zastosowanie i nie wymagają długiego vacatio legis. W związku z tym nie zdziwiła nas wysoko frekwencja na Pracowni - przedsiębiorcy delegujący pracowników chcą być przygotowani na wypadek zmian.

Tematyka XXXVII PLD

Pracownię poprowadzili dr Marek Benio i dr Marcin Kiełbasa. Rozpoczęliśmy od omówienia planowanego wydłużenia okresu podlegania przed oddelegowaniem do 3 miesięcy. Zmiana ta byłaby szczególnie istotna z punktu widzenia delegowanych cudzoziemców z państw spoza UE. Następnie przeszliśmy do liberalizacji zakazu zastępowania i dopuszczalności zastępowania w ramach jednej usługi. W dalszej kolejności zajęliśmy się utrzymaniem okresu 24 miesięcy kontynuacji podlegania oraz okresu "karencji" przed kolejnym oddelegowaniem. Planowana jest znacząca zmiana zasad ustalania ustawodawstwa na podstawie art. 13. Dlatego przyjrzeliśmy się nowym kryteriom ustalania rzeczywistej siedziby pracodawcy osób wykonujących pracę w dwóch lub więcej krajach - m.in. na podstawie czasu pracy pracowników i obrotów. Porozmawialiśmy też o nowych uprawnieniach KE w zakresie ustalania warunków i dowodów na tymczasowość delegowania oraz o nowej procedurze podważania poświadczeń A1 przez państwa przyjmujące. Na zakończenie omówiliśmy kwestie związane z powołanym niedawno Europejskim Urzędem ds. Pracy i jego roli w rozstrzyganiu wątpliwości i w postępowaniach kontrolnych. Wróciliśmy także do pytań, które padły podczas warsztatu naczelnik Anny Siwieckiej na VI Europejskim Kongresie Mobilności Pracy. Pracownia odbyła się w ramach współpracy IMP z Wydziałem Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Tematy i terminy kolejnych warsztatów można sprawdzić tutaj. JJ

O Inicjatywie Mobilności Pracy

Inicjatywa Mobilności Pracy to największy w Europie think tank zajmujący się tematyką delegowania pracowników. Łączymy środowiska przedsiębiorców, naukowców, prawników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie eksperckie forum wiedzy o delegowaniu pracowników. Podejmujemy działania w celu poprawy obowiązującego prawa i jego prawidłowej interpretacji oraz powstrzymania przypadków dyskryminacji polskich pracodawców i delegowanych przez nich pracowników. Naszym Członkom zapewniamy dostęp do bieżących informacji i wiedzy eksperckiej. więcej >>>

MOŻE CI SIĘ PODOBAĆ